Pomoc Bašnicím s rozšířením ochranného koryta proti přívalovým dešťům

06.06.2024 - Jičín

ÚZSVM v Jičíně převedl ve veřejném zájmu a bezúplatně pozemkovou parcelu do vlastnictví obce Bašnice.

Jedná se o zatravněný pozemek o výměře 49 m2 sousedící s dalším pozemkem ve vlastnictví obce, který slouží jako ochranné koryto před přívalovým deštěm a následným zatopením sklepů domů. Obec může nyní koryto rozšířit a tím zvýšit ochranu před přívalovým deštěm.

Převod se uskutečnil z důvodu veřejného zájmu pro účely ochrany přírody, péče o životní prostředí a zajištění ochrany osob a majetku.

ÚZSVM byl příslušný hospodařit s tímto majetkem na základě Ohlášení z roku 2013.

Přílohy:Foto Bašnice.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.