Poskytnuté informace

2019/77 Žádost o infromace týkající se nájemného na pozemku v k. ú.Trpoměchy

17.06.2019
Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, týkající se znaleckého posudku a nájemného na pozemku v k. ú.Trpoměchy.

2019/76 Žádost o infromace týkající se privatizačního projektu

14.06.2019
Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, týkající se privatizačního projektu.

2019/75 Žádost o informace týkající se restitucí v k. ú. Kravaře ve Slezsku

14.06.2019
Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, týkající se církevních restitucí v k. ú. Kravaře ve Slezsku.

2019/74 Žádost o poskytnutí informací k církevním restitucím v k. ú. Železná pod Pradědem

13.06.2019
Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, týkající se restitučních nároků v katastrálním území Železná pod Pradědem

2019/73 Žádost o poskytnutí informací k restitučním nárokům v Jinonicích

13.06.2019
Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, týkající se restitučních nároků v katastrálním území Jinonice.

2019/72 Žádost o poskytnutí informací k zaměstnancům ÚZSVM

13.06.2019
Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, týkající informací k zaměstnancům úřadu.

2019/71 Žádost o postkytnutí informací k restitučním nárokům v k. ú. Dolní Benešov

13.06.2019
Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, týkající se restitučních nároků v katastrálním území Dolní Benešov.

2019/70 Žádost o postkytnutí informací k věcnému břemenu v k. ú. Čebín

07.06.2019
Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, týkající se věcného břemena v katastrálním území Čebín.

2019/69 Žádost o postkytnutí informací k restitucím v k.ú. Nusle a Krč

07.06.2019
Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, týkající se restitucí v katastrálních územích Nusle a Krč

2019/68 Žádost o postkytnutí informací k pokutám a sankcím

29.05.2019
Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, týkající se informací k pokutám a sankcím.

2019/67 Žádost o informace týkající se restitučních nároků v k. ú. Radlice

27.05.2019
Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, týkající se restitučních nároků v k ú. Radlice.

2019/66 Žádost o korespondenci mezi ČR a ICC

21.05.2019
Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, týkající se poskytnutí korespondence mezi Českou republikou a Mezinárodním rozhodčím soudem Mezinárodní obchodní komory související s rozhodčím řízením mezi ČSOB a Českou republikou.

2019/65 Žádost o informace k odkupu nemovitostí

20.05.2019
Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, týkající se poskytnutí informací k odkupu nemovitostí.

2019/64 Žádost o poskytnutí informací k restitučním nárokům v Liberci

14.05.2019
Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, týkající se restitučních nároků v k.ú. Liberec.

2019/63 Žádost o poskytnutí informací k restitučním nárokům v Chomutově II.

14.05.2019
Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, týkající se restitučních nároků v k.ú. Chomutov.

2019/62 Žádost o poskytnutí informací k restitučním nárokům v Chomutově

13.05.2019
Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, týkající se restitučních nároků v k.ú. Chomutov.

2019/61 Žádost o poskytnutí informací k personálním otázkám

13.05.2019
Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, týkající se personálních otázek ÚZSVM.

2019/60 Žádost o poskytnutí informací k výši pachtovného

13.05.2019
Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, týkající se výše pachtovného v k. ú. Broumy.

2019/59 Žádost o poskytnutí informací k prodeji garáže

06.05.2019
Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, týkající se poskytnutí informací k prodeji garáže.

2019/58 Žádost o poskytnutí informací k veřejné zakázce

06.05.2019
Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, týkající se veřejné zakázky ve věci zastupování ČR.