Povinně zveřejňované informace o ÚZSVM podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

Informace o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových dle Vyhlášky č. 442/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb.

 

1.​ Název​ Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
2.​ Důvod a způsob založení​

S účinností od 1. 7. 2002 byl zákonem č. 201/2002 Sb., zřízen Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Úřad je organizační složkou státu a samostatnou účetní jednotkou.

Více na http://www.uzsvm.cz/pusobnost-282-0-85

3.​ Organizační struktura​

Úřad:

http://www.uzsvm.cz/Organizacni-struktura-UZSVM-540-0-85/Organizacni-schema-Uradu-pro-zastupovani-statu-ve-vecech-majetkovych-1044

Územní pracoviště Úřadu:

http://www.uzsvm.cz/Organizacni-struktura-UZSVM-540-0-85/Organizacni-schema-Uzemni-pracoviste-a-odbor-Odloucene-pracoviste-1045

Územní pracoviště v hlavním městě Praze: 
4.​ Kontaktní spojení​
Informační centrum a podatelna
 
telefon: 225 776 111
e-mail: podatelna@uzsvm.cz
 
 
Samostatné oddělení Komunikace:
http://www.uzsvm.cz/kontakty-pro-media-312-0-85/
 
Jednotlivá Územní pracoviště a odbory Odloučených pracovišť Úřadu: http://www.uzsvm.cz/kontakty-277-0-85
4.1​ Kontaktní poštovní adresa​
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
nebo adresy Územních pracovišť a odborů Odloučených pracovišť
http://www.uzsvm.cz/kontakty-277-0-85
4.2​
Adresa pro osobní návštěvu​
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
nebo adresy Územních pracovišť a odborů Odloučených pracovišť
http://www.uzsvm.cz/kontakty-277-0-85
4.3​ Pracovní doba podatelny​ Pracoviště Ústředí - pracovní doba podatelny:
Po - Čt  7,30 - 16,00 hod.
Pá         7,30 - 15,00 hod.​
4.4​ Telefonní čísla​

Informační centrum a podatelna - telefon: 225 776 111

Ústředí Úřadu:

http://www.uzsvm.cz/praha-2176-548-85/

Územní pracoviště a odbory Odloučených pracovišť:

http://www.uzsvm.cz/kontakty-277-0-85/

4.5​ Čísla faxů​ ÚZSVM nepoužívá faxové přístroje.​
4.6​ Adresa internetové stránky​ www.uzsvm.cz
4.7​ Adresa e-podatelny​ podatelna@uzsvm.cz
4.8​ Další elektronické adresy​

Územní pracoviště a odbory Odloučených pracovišť:

http://www.uzsvm.cz/kontakty-277-0-85/

5.​

Případné platby lze poukázat​

Účty jsou vedeny u poboček České národní banky - kód banky je 0710.
Variabilní symbol je přiřazován při zadání do informačního systému Úřadu.
Konstantní symbol je 309.

Čísla jednotlivých účtů:

ÚP Praha (včetně Ústředí) 19-4827021/0710
ÚP Střední Čechy 19-2220111/0710
ÚP Plzeň 19-24728311/0710
ÚP Ústí n.Labem 19-8124411/0710
ÚP Hradec Králové 19-7126511/0710
ÚP Brno 19-45423621/0710
ÚP Ostrava 19-9127761/0710
ÚP České Budějovice 19-3222231/0710
 
Jiné způsoby platby: složenkou nebo hotově v pokladnách jednotlivých Územních pracovišť.
 
IČ: 69797111    DIČ: CZ 69797111    Úřad není plátcem DPH.
 

Přijatá úhrada nákladů je vždy příjmem státního rozpočtu.

6.​ IČ​ IČ 69797111​
7.​ DIČ​ CZ 69797111. Úřad není plátcem DPH.​
8.1​ Seznam hlavních dokumentů​
8.2​ Rozpočet​

Rozpočet ÚZSVM je součástí rozpočtu kapitoly 312 - Ministerstvo financí


2016: http://www.uzsvm.cz/2016-2302-0-85/

2015: http://www.uzsvm.cz/2015-2218-0-85/

2014: http://www.uzsvm.cz/2014-2137-0-85/

2013: http://www.uzsvm.cz/2013-2082-0-85/

9.​ Žádosti o informace​

http://www.uzsvm.cz/postup-uradu-pri-poskytovani-informaci-2263-0-85/ 

10.​ Příjem žádostí a dalších podání​

http://www.uzsvm.cz/postup-uradu-pri-poskytovani-informaci-2263-0-85/

http://www.uzsvm.cz/protikorupcni-linka-stiznosti-a-petice-290-0-85/

11.​ Opravné prostředky​

http://www.uzsvm.cz/postup-uradu-pri-poskytovani-informaci-2263-0-85/

12.​ Formuláře​

http://www.uzsvm.cz/zadost/

13.​ Popisy postupů​ http://www.uzsvm.cz/postup-uradu-pri-poskytovani-informaci-2263-0-85/
14.
14.1​
Předpisy​

Zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 202/2002 Sb., o změně zákonů z důvodu přijetí zákona o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění zákona č. 264/2006 Sb.

Zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení, ve znění pozdějších předpisů

 

Zákony v elektronické podobě: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/699/place

Sbírka zákonů a sbírka mezinárodních smluv:                      http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Nejdůležitější předpisy, podle nichž Úřad jedná a rozhoduje, jsou přístupné k fyzickému nahlédnutí od pondělí do čtvrtka v době od 9 do 15 hodin a v pátek od 9 do 14 hodin na těchto místech:

Ústředí, Územní pracoviště v hl. městě Praze a Územní pracoviště Střední Čechy -samostatné oddělení Komunikace

Územní pracoviště Ústí nad Labem - u tajemnice/tajemníka ředitele ÚP

Územní pracoviště Hradec Králové –  u tajemnice/tajemníka ředitele ÚP

Územní pracoviště České Budějovice – u tajemnice/tajemníka ředitele ÚP

Územní pracoviště Plzeň - u tajemnice/tajemníka ředitele ÚP

Územní pracoviště Ostrava - u tajemnice/tajemníka ředitele ÚP

Územní pracoviště Brno -  u tajemnice/tajemníka ředitele ÚP

14.2​ Vydané právní předpisy​ Úřad nemá legislativní oprávnění vydávat právní předpisy.​
15.1​ Sazebník úhrad za poskytování informací​ http://www.uzsvm.cz/sazebnik-306-0-85/
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutou informaci Nadřízený orgán nepřezkoumával rozhodnutí povinného subjektu o výši úhrad za poskytnutou informaci.
16.
16.1
16.2​
Licenční smlouvy​ Úřad a jeho zaměstnanci nezpracovávají informace, které jsou předmětem ochrany práva autorského.​
17.​ Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.​
Výroční zprávy jsou dostupné na: