Pozemek bývalých oceláren koupil v aukci nový majitel

10.06.2024 - Teplice

Teplický ÚZSVM nabízel v aukci pozemek v Krupce po dnes již neexistujícím státním subjektu. Kupní cena ve výši 120 000 Kč se stala příjmem státního rozpočtu.

Pozemek s výměrou 193 m2 byl v katastru evidovaný jako ostatní komunikace. Ve skutečnosti se jedná o úzkou obdélníkovou parcelu s hustým porostem listnatých stromů a keřů. Leží na západním okraji zastavěného území Krupky v místní části Vrchoslav nedaleko parkoviště u průmyslového areálu. V územní plánovací dokumentaci je veden se způsobem využití bydlení v rodinných domech a částečně zasahuje do regionálního biokoridoru.

 

Pozemek byl v katastru nemovitostí veden na neexistující Spojené ocelárny národní podnik, Vrchoslav. Před prodejem proto bylo nutné historická majetková práva prověřit. Současný pozemek je tvořen z částí původních parcel, u kterých byli v pozemkové knize jako poslední majitelé evidováni občané německé národnosti. V roce 1945 byly parcely zkonfiskovány. Na pozdější přídělové listině je jako přídělce uveden národní podnik Spojené ocelárny, který byl rozhodnutím tehdejšího ministra hutnictví, strojírenství a elektrotechniky v roce 1989 vymazán z obchodního rejstříku. Jednalo se tak o majetek, se kterým nehospodaří žádná organizační složka a podle zákona o majetku státu je to právě ÚZSVM, který může s takovýmto majetkem nakládat.

 

Pozemek se podařilo prodat aukci, kterou ÚZSVM vyhlásil na stránkách www.nabidkamajetku.cz, přihlášenému účastníkovi za cenu stanovenou jako nejnižší podání ve výši 120 000 Kč.

Přílohy:TP-04 - Vrchoslav.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.