Středa, 27. května 2020

Územní pracoviště v hlavním městě Praze

Ředitel Územního pracoviště v hl. m. Praze řídí toto Územní pracoviště a za výsledky své práce odpovídá náměstkovi pro Právní služby a hospodaření s majetkem, kterým je přímo řízen. Odpovídá v plném rozsahu za činnost Územního pracoviště.

​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​

Adresa:
Rašínovo nábřeží 390/42

128 00 Praha 2

Pro osobní doručení na podatelnu - Územní pracoviště Praha, vstup na adrese:

Rašínovo nábřeží 390/44, 128 00 Praha 2

ID Datové schránky: 96vaa2e
IČO: 69797111
Tel.: 225 776 111

Kontakt

Pověřen zastupováním pracovního místa ředitele Územního pracoviště v hlavním městě Praze:
Ing. Vladimír Hůlka
Tel.: 225 776 301
E-mail: vladimir.hulka@uzsvm.cz
Životopis: cv_prof_hulka.pdf

Kontakt