Pondělí, 6. dubna 2020

Informační centrum a podatelna

Telefon:
225 776 111
Po - Čt 8.00 - 16.00
- 8.00 - 15.00
   
Elektronická podatelna: podatelna@uzsvm.cz    
Adresa: Rašínovo nábřeží 390/42
128 00 Praha 2
     

   
Základní způsoby doručování datových zpráv (DZ) do Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM):
- prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS)
(datové schránky pro Ústředí a jednotlivá Územní pracoviště)
- zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu

- osobním doručením technického nosiče dat
 
 
Z důvodů mimořádných opatřeních učiněných k zamezení šíření onemocnění COVID-19 jsou až do odvolání úřední hodiny všech podatelen pro veřejnost pouze v pondělí a středu od 9:00 do 12:00. Úřední hodiny pokladen jsou pro veřejnost pouze ve středu od 9:00 do 12:00. 
 
Infolinka je k dispozici Po - Pá 8.00 - 15.00


Úřední hodiny pro všechny podatelny na všech lokalitách ÚZSVM:

Po - Čt   7.30 - 16.00
Pá          7.30 - 15.00
Lokalita
ID datové schránky
adresa elektronické podatelny
Ústředí a Územní pracoviště v hl. m. Praze 
96vaa2e
podatelna@uzsvm.cz        (centrální adresa)
AAA_SSL-mail_G@uzsvm.cz
Územní pracoviště Střední Čechy
 4bdfs4u
SAA_SSL-mail_G@uzsvm.cz
Územní pracoviště Plzeň
3mafszi
PAA_SSL-mail_G@uzsvm.cz
Územní pracoviště Ústí nad Labem
va2fsxs
UAA_SSL-mail_G@uzsvm.cz
Územní pracoviště Hradec Králové
x3eftbz
HAA_SSL-mail_G@uzsvm.cz
Územní pracoviště Brno
rq6fs9a
BAA_SSL-mail_G@uzsvm.cz
Územní pracoviště Ostrava
 c4nfs5n
 OAA_SSL-mail_G@uzsvm.cz
Územní pracoviště České Budějovice
8upftbv
CAA_SSL-mail_G@uzsvm.cz
 
 
Podmínky pro podání učiněná prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS)
Podmínky doručování prostřednictvím ISDS jsou ustanoveny zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, k jehož provedení byla vydána vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění vyhlášky č. 422/2010 Sb. V příloze č. 3 vyhlášky č. 194/2009 Sb. jsou stanoveny přípustné formáty datové zprávy dodávané do datové schránky.
Technické parametry přijímaných datových zpráv z informačního systému datových schránek (ISDS)
Datové zprávy z ISDS jsou přijímány ve všech povolených formátech pro doručování v ISDS, upřednostňovány jsou formáty:
doc, docx, gif, jfif, jpeg, jpg, pdf, png, ppt, pptx, rtf, tiff, txt, xls, xlsx, zfo.
Velikost jedné zprávy včetně příloh je omezena na max. 20 MB.
Podmínky pro podání doručovaná e-mailem a potvrzení o přijetí
Datové zprávy doručované e mailem jsou přijímány v těchto formátech:
doc, docx, gif, jfif, jpeg, jpg, pdf, png, ppt, pptx, rtf, tiff, txt, xls, xlsx, zfo.
Zpracování nepovolených formátů není zaručeno.
Datové zprávy doručované e-mailem maximální velikosti 20MB.
O doručení podání e mailem bude odesílatel vyrozuměn certifikovanou e-mailovou zprávou s časovým razítkem s vypsanými identifikačními údaji podání (potvrzením).


Podmínky pro podání doručená na technickém nosiči dat
Přípustnými technickými nosiči jsou CD a DVD.
Technický nosič dat lze doručit osobně či prostředky poštovních a doručovacích služeb.
V případě osobního doručení elektronického podání v úředních hodinách podatelny musí být předáno jedno elektronické podání na jednom technickém nosiči dat. Datové zprávy na  CD a DVD  nejsou přijímány samostatně, ale jen jako příloha vlastního podání. Předaný technický nosič se nevrací.
Zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy, posuzování datové zprávy
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.
Datová zpráva je posuzována také z hlediska své čitelnosti, vlastností elektronického podpisu/značky a časového razítka. Není-li možné z důvodu poškození, neúplnosti nebo nečitelnosti doručenou datovou zprávu zpracovat, nebude vyřizována.
Za nedoručený digitální dokument je považován dokument, který není dostupný elektronické podatelně nebo nesplňuje podmínky zveřejněné na internetových stránkách Úřadu.
Pokud má zjištěná neplatnost, uznávaného elektronického podpisu nebo uznávané elektronické značky, příp. časového razítka právní důsledky pro další zpracování nebo není podání opatřeno elektronickým podpisem, vyrozumí vlastník dokumentu, tj. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o této skutečnosti odesílatele s požadavkem na odstranění nedostatků.