Pátek, 29. května 2020

oddělení Dopravy a údržby

Oddělení plní tyto hlavní úkoly: 

 
  • zabezpečuje komplexní chod autoprovozu pro útvary Územního pracoviště v hl. m. Praze a Ústředí;
  • zajišťuje technickou způsobilost motorových vozidel pro Územní pracoviště v hl. m. Praze k provozu v souladu s příslušnými předpisy;
  • zajišťuje hospodárnost provozu služebních vozidel pro Územní pracoviště v hl. m. Praze;
  • zajišťuje běžnou údržbu budovy Ústředí a činnosti s tím spojené, jako je organizace odvozu domovního odpadu a skartovaného odpadového papíru, údržba zeleně v budově a okolí budovy a dílčí stěhovací práce;
  • zpracovává návrh plánu rozpočtových prostředků v rámci své působnosti;
  • připravuje podklady pro zadávání veřejných zakázek v oblasti své působnosti;
  • provádí drobné opravy provozního zařízení a vnitřního vybavení objektu Ústředí, včetně elektroinstalace a elektrických zařízení.
 Vedoucí oddělení:
Ing. Jiří Valajanis

E-mail: jiri.valajanis@uzsvm.cz