Pondělí, 25. května 2020

oddělení Dislokace

Oddělení plní tyto hlavní úkoly: 

 
  • zabezpečuje změny dislokací a majetkových dispozic; zpracovává stanoviska k žádostem státních institucí, případně nestátních subjektů, o zcizování, změny příslušnosti hospodařit s majetkem státu nebo nákup majetku státu v oblasti působnosti oddělení;
  • zpracovává komplexní studie a analýzy pro potřeby Územního pracoviště v hl. m. Praze z oblastí své působnosti;
  • vypracovává projekty a architektonické návrhy/studie rekonstrukce budov vlastněných státními institucemi, včetně jejich rozpočtu;
  • stanovuje a koordinuje záměry rozsáhlých investičních činností, včetně součinnosti při jejich přípravě a realizaci;
  • předkládá kalkulace a zpracovává analýzy efektivnosti vynakládaných prostředků v oblasti dislokací;
  • provádí analýzy výstupů z Centrálního registru administrativních budov v rámci Územního pracoviště v hl. m. Praze a předkládá návrhy na zefektivnění hospodaření s administrativními budovami;
  • připravuje návrhy řešení dislokace útvarů Úřadu i státních institucí pro dislokační komisi v rámci Územního pracoviště v hl. m. Praze;
  • připravuje stanoviska k materiálům předloženým do dislokační komise v rámci Územního pracoviště v hl. m. Praze.
 Vedoucí oddělení:
Ing. Edita Hormandlová
Tel.: 225 776 784
E-mail: edita.hormandlova@uzsvm.cz