Pondělí, 16. prosince 2019

ÚZSVM vydražil kulturní dům Svornost v Plzni za 8,83 milionu

10.12.2015 |
ÚZSVM vydražil kulturní dům Svornost v Plzni za 8,83 milionu
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) uspořádal výběrové řízení s aukcí na prodej objektu bývalého kulturního domu Svornost v Plzni. Minimální kupní cena pro druhé kolo byla stanovena na 6,5 milionu korun. Dům byl nakonec vydražen za 8,83 milionu korun, což představuje navýšení kupní ceny o 36 procent, tedy o 2,33 milionu korun.
 
Do výběrového řízení bylo zasláno pět nabídek. Nejvyšší cena v listinné podobě, od které se také začínalo dražit, byla ve výši 7,05 milionu korun. Po zahájení aukce bylo učiněno celkem 44 příhozů a dosažená cena za nabízené nemovité věci se vyšplhala na 8.830.000 korun. Minimální příhoz byl 50.000 korun, následně byl postupně snižován na 30.000 a 10.000 korun.  Jednalo se již o druhé kolo výběrového řízení, v prvním kole nepřišla žádná nabídka. „Zajímavostí je, že minimální kupní cena v prvním kole byla 7,5 milionu korun, tedy méně, než za kolik se nakonec nemovitost vydražila v aukci,“ prohlásila generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.
 
Nejedná se o ojedinělý případ, kdy výběrové řízení s aukcí razantně navýšilo kupní cenu oproti ceně listinné. Při aukci rodinného domku v jižních Čechách došlo k navýšení kupní ceny o 46 procent, aukce domu u Tábora pak zvýšila jeho cenu o 29 procent. „Výběrové řízení s aukcí, které jsme zavedli v polovině roku, se nám osvědčilo. Touto formou dokážeme navýšit příjmy do státního rozpočtu o miliony korun ročně,“ uzavřela Kateřina Arajmu.

 

K prodeji státního majetku ve formě výběrového řízení s aukcí dochází v případě, že doručené nabídky splňují podmínky výběrového řízení. Po otevření poslední obálky předseda komise pro otevírání obálek zahájí aukci na výši nabídnuté ceny. Při aukci mohou účastníci, kteří doručili nabídku splňující vyhlášené podmínky bez výhrad a účastní se otevírání obálek, na místě přihazovat nad nejvyšší písemně zaslanou nabídnutou cenu. Průběh přihazování řídí předseda komise, přičemž před začátkem stanoví minimální výši příhozu (v rozpětí 100 Kč až 10 % nejvyšší písemně nabídnuté ceny). Aukce je ukončena trojí výzvou k dalšímu příhozu bez odezvy.