Čtvrtek, 12. prosince 2019

ÚZSVM získal pro státní rozpočet už 1,84 miliardy korun

03.12.2015 |
ÚZSVM získal pro státní rozpočet už 1,84 miliardy korun
Praha 3. prosince 2015 – Meziročně o 856 milionů korun, tedy o 87 procent vyšší příjmy získal pro státní rozpočet Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Celkové příjmy za leden až listopad činí 1,84 miliardy korun a jedná se o rekordní částku v celé historii úřadu.
Výrazným příspěvkem do objemu příjmů tvoří 790 milionů korun, které ÚZSVM získal prodejem areálu budov na náměstí Republiky v Praze. Avšak i bez tohoto nejvýznamnějšího prodeje meziroční příjmy výrazně rostou. Řadou úsporných opatření se navíc o více než 147 milionů korun (o 11 procent) podařilo snížit celkové výdaje na chod úřadu.
 
Závazný roční plán příjmů daných zákonem o státním rozpočtu ve výši 760 milionů korun jsme již nyní překročili téměř 2,5 násobně. Ráda bych poděkovala všem, kteří se na tom podíleli,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu. Příjmy ÚZSVM od ledna do listopadu 2015  činily 1,84 miliardy korun, přičemž ve stejném období roku 2014 dosáhly 979 milionů korun. Objem výdajů za prvních 11 měsíců roku 2015 byl 1,18 miliardy korun, tedy o 11 procent méně než ve stejném období loňského roku, kdy činil 1,33 miliardy korun.
 
Hlavní zdroj příjmů ÚZSVM tvoří prodeje a pronájmy pozemků, budov a staveb a také prostředky, které státu připadly z tzv. odúmrtí po zemřelých bez dědiců. Příjmy z odúmrtí jsou od roku 2014 o cca 100 milionů korun ročně nižší kvůli novému občanskému zákoníku, který rozšířil okruh zákonných dědiců. Ke zvýšení příjmů přispěl mimo jiné i nový způsob prodeje státního majetku – takzvané výběrové řízení s aukcí, které generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu zavedla v polovině letošního roku. Díky tomu dochází ke zvýšení kupní ceny prodávaného majetku v jednotlivých případech až o statisíce korun.
 
Velké majetky navíc ÚZSVM převádí bezúplatně ve veřejném zájmu obcím a krajům. Jen za prvních šest měsíců letošního roku jim takto převedl v souladu se zákonem o majetku státu téměř 1.300 nemovitostí v účetní hodnotě 94,4 milionu Kč. Tržní hodnota převedených majetků je přitom několikanásobně vyšší.