Pátek, 6. prosince 2019

Další unikátní pozemek převzala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

03.12.2007
ÚZSVM, odbor Hospodaření s majetkem státu (Územní pracoviště Ostrava), převedl předávacím protokolem Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR pozemek v účetní hodnotě téměř 1,4 miliony korun, a to v souladu s platnými právními předpisy.

ÚZSVM, odbor Hospodaření s majetkem státu (Územní pracoviště Ostrava), převedl předávacím protokolem Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR pozemek v účetní hodnotě téměř 1,4 miliony korun, a to v souladu s platnými právními předpisy.Převedený pozemek o celkové rozloze 13 938 m˛ se nachází v katastrálním území Petřkovice u Ostravy a je unikátní tím, že je součástí Národní přírodní památky Landek, vyhlášené v roce 1992.Tato Národní přírodní památka se nachází na úpatí vrchu Landek, který leží nad soutokem řek Odry a Ostravice a je světově proslulou lokalitou z hlediska geologie, archeologie, historie, přírodovědy a hornictví. Vyskytuje se zde velmi cenná vegetace, některé exempláře buků jsou staré 150 a více let. Zaznamenán je dokonce výskyt teplomilnějších rostlin.V areálu bývalého dolu Anselm je dnes největší hornické muzeum v České republice. Expozice jsou umístěny v přírodě, v podzemí a částečně i ve výstavní budově.První obyvatelé žili na území Petřkovic před více než 25 tisíci lety a byli to lovci mamutů. Nejvýznamnější archeologický nález na Landeku je tzv. Landecká nebo Petřkovická Venuše. Figurka vysoká 4,7 cm je vyřezaná z krevele (hematitu) a znázorňuje torzo ženského těla.Děkuji za informování veřejnosti.v z. Mgr. Jana Lysá, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace