Čtvrtek, 12. prosince 2019

Hraniční přechody “ aktuální situace

18.12.2007
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) hospodaří s majetkem na silničních hraničních přechodech. Až do 21. 12. 2007 jsou tyto silniční hraniční přechody z 91 % užívány pro potřeby státní správy, především pro potřeby Policie ČR, celní správy a kontrolních orgánů sousedních států.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) hospodaří s majetkem na silničních hraničních přechodech. Až do 21. 12. 2007 jsou tyto silniční hraniční přechody z 91 % užívány pro potřeby státní správy, především pro potřeby Policie ČR, celní správy a kontrolních orgánů sousedních států.Policie ČR bude objekty na hraničních přechodech opouštět postupně, předpokládaný termín jejich uvolnění je v průběhu přechodného období, předběžně do 30. 6. 2008. Tento předpoklad je základem pro možný harmonogram dalšího nakládání s majetkem na hraničních přechodech.
Jako svá administrativní sídla hodlá Policie ČR trvale užívat 6 hraničních přechodů (Chotěbuz, Krnov, Petrovice, Varnsdorf, České Velenice a Dolní Dvořiště).V současné době ÚZSVM ve spolupráci s Ř˜editelstvím silnic a dálnic ČR a dalšími správci a vlastníky zajišťuje provedení nezbytných technických úprav hraničních přechodů tak, aby splnily požadavky schengenských standardů.

Úpravy hraničních přechodů jsou podle předběžných plánů rozděleny na 3 etapy, které se uskuteční během následujících let:

1. a 2. etapa “ závěr roku 2007 a během roku 2008 (29 hraničních přechodů);

3. etapa “ předběžně plánována na období 2009 “ 2010 (27 hraničních přechodů).Po vstupu ČR do schengenského prostoru budou ze zákona osloveny organizační složky státu (v první řadě Ministerstvo vnitra ČR a Celní správa České republiky). Pokud některá organizační složka bude nemovitosti nebo jejich části potřebovat, ÚZSVM převede majetek na tuto složku státu. Po vyjasnění užívacích vztahů s organizačními složkami státu bude s majetkem nakládáno podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.Převody mohou být bezúplatné, pokud zájemce předloží záměr splňující podmínky pro bezúplatný převod vyžadované výše uvedeným zákonem, a zaváže se k dodržování dalších podmínek po určitou dobu po nabytí majetku. Více informací lze nalézt na webu www.uzsvm.cz, v odkazu http://www.uzsvm.cz/info-krajum-obcim-1.php.
V případě nesplnění podmínek pro bezúplatný převod, nebo nezájmu územní samosprávy, bude tento pro stát nepotřebný majetek nabídnut soukromým právnickým a fyzickým osobám, a to formou výběrového řízení, jehož podmínky budou stanoveny s ohledem na potřeby státu (věcná břemena “ zpravidla Policie ČR a Celní správa ČR). Soukromé subjekty budou muset v případě zájmu o tento majetek jasně specifikovat svůj záměr a činnost, kterou budou v těchto objektech provozovat.Celkovou strategii dalšího nakládání s majetkem na hraničních přechodech po vstupu do Schengenu ÚZSVM předloží ke schválení Ministerstvu financí ČR s tím, aby se k dalšímu postupu vyjádřila také Vláda ČR.

Konkrétní rozhodování o každém jednotlivém hraničním přechodu bude vždy vycházet z jeho specifických podmínek.Děkuji za informování veřejnosti.v z. Mgr. Jana Lysá, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace