Pondělí, 9. prosince 2019

Pozemky v autocampingu vynesly téměř čtyři miliony korun

03.12.2007
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), za téměř čtyři miliony korun prodal 65 pozemků v katastrálním území Měšice u Tábora.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), za téměř čtyři miliony korun prodal 65 pozemků v katastrálním území Měšice u Tábora.Pozemky, jejichž celková výměra je více než 29 tisíc m˛, se nacházejí v areálu Autocampingu Knížecí rybník nedaleko města Tábor, v místní části Zárybničná Lhota.Předmětné pozemky tvoří prostranství při břehu rybníka a jsou využívány jako pláž a hřiště, ke stanování, ale také jako stanoviště karavanů. Tento rekreační areál je oblíben místními obyvateli, stejně jako domácími a zahraničními rekreanty.Na ostatních převedených pozemcích jsou umístěny rekreační chatky, restaurace, sociální vybavení a sklad, které již byly ve vlastnictví nabyvatele.ÚZSVM tímto prodejem umožnil sjednocení vlastnického vztahu budov a pozemků.Děkuji za informování veřejnosti.v z. Mgr. Jana Lysá, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace