Pátek, 6. prosince 2019

Úřad práce převzal od ÚZSVM další budovu

17.12.2007
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kroměříž (Územní pracoviště Brno), předal Úřadu práce v Kroměříži budovu včetně stavební parcely v hodnotě téměř 30 milionů korun.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kroměříž (Územní pracoviště Brno), předal Úřadu práce v Kroměříži budovu včetně stavební parcely v hodnotě téměř 30 milionů korun.Tento objekt Úřad práce užíval pro potřeby odboru státní sociální podpory, a to na základě smlouvy o výpůjčce.ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kroměříž, hospodaří v současné době s nemovitým majetkem v celkové hodnotě přes 131 milionů korun. V průběhu letošního roku zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Kroměříž, realizovali nemovitý majetek za více než 32 milionů korun.Děkuji za informování veřejnosti.v z. Mgr. Jana Lysá, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace