Neděle, 20. října 2019

ÚZSVM likvidoval pirátské kopie CD nosičů

08.12.2006
Téměř tři tisíce CD a DVD nosičů převzal ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Klatovy (Územní pracoviště Plzeň) od okresního ředitelství Policie ČR.

Téměř tři tisíce CD a DVD nosičů převzal ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Klatovy (Územní pracoviště Plzeň) od okresního ředitelství Policie ČR.Jedná se o pirátské kopie originálních nahrávek, které nabyl stát do vlastnictví z trestné činnosti. ÚZSVM hospodaří s těmito nosiči na základě dvou usnesení a jednoho rozsudku Okresního soudu v Klatovech.CD nosiče ÚZSVM nechal vybranou specializovanou firmou fyzicky zlikvidovat “ rozdrtit. Drť se obvykle užívá při stavbách komunikací jako součást podloží.Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.Bc. Izabela Noveská, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace