Pátek, 18. října 2019

ÚZSVM převedl budovu v Sokolově na Úřad práce

07.12.2006
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Sokolov (Územní pracoviště Plzeň) provedl v těchto dnech převod budovy v ul. Jednoty 654 v Sokolově.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Sokolov (Územní pracoviště Plzeň) provedl v těchto dnech převod budovy v ul. Jednoty 654 v Sokolově.Od 1. prosince 2006 budova slouží k výkonu činnosti Úřadu práce v Sokolově, dále Zemědělské agentuře a Pozemkovému úřadu, Probační a mediační službě a Oblastnímu inspektorátu práce.Agendy Městského úřadu v Sokolově, které jsou zde v současné době umístěny, se v průběhu prosince částečně přestěhují do budovy nynějšího sídla Úřadu práce. Další část agend přesídlí do budovy Městského úřadu v Rokycanově ul.Převod se uskutečnil v souladu s usnesením vlády České republiky o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích u vybraného majetku České republiky.Bc. Izabela Noveská v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace