Středa, 16. října 2019

ÚZSVM šetří prostředky státního rozpočtu

02.12.2003

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Územnímu pracovišti Hradec Králové odboru Odloučené pracoviště Semily přísluší hospodařit s dvěma administrativními budovami po zrušeném Okresním úřadě Semily. Historické domy se nacházejí v centru města a ÚZSVM poskytl nebytové prostory také dalším státním organizacím a organizačním složkám státu, které sídlily v nestátních budovách a hradily tak vysoké nájemné.Rozsáhlá stavba v Bítouchovské ulici č. p. 1 je původním semilským zámkem, jenž byl získán od rodiny Rohanů v 19. století a postupně upravován pro účely administrativního využití. Rekonstrukce realizovaná po roce 1989 Okresním úřadem Semily jí vrátila opět zámecký vzhled.Nyní se v budově nachází územní odbor Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, odborné pracoviště Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje, oddělení dozoru Ministerstva vnitra, Ministerstvo zemědělství - Zemědělská agentura a Pozemkový úřad Semily, detašované pracoviště Státní rostlinolékařské správy, Státní zemědělský intervenční fond, Pedagogické centrum Liberec, Probační a mediační služba a Český statistický úřad.Administrativní budova v Husově ulici č. p. 74 získala svou současnou podobu úpravou a propojením tří původně obytných domů z počátku minulého století. V 90. letech po odkoupení státem objekt prošel rozsáhlou rekonstrukcí pro účely okresní knihovny a okresního úřadu. Stavba v secesním stylu, zapsaná mezi kulturní památky, se nachází v blízkosti semilské radnice. Jejím uživatelem je od 1. 1. 2003 Město Semily, které umístilo do budovy část agendy státní správy převedené ze zrušeného okresního úřadu.Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.Izabela Filová v.r.

vedoucí oddělení Komunikace