Pondělí, 25. května 2020

ÚZSVM zabránil distribuci neznačkového zboží

02.12.2003

Usnesení Městského soudu v Brně o zabrání celkem 4 799 kusů pánských zimních bund dovezených na území naší republiky z Vietnamu bylo doručeno Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Územnímu pracovišti Brno odboru Odloučené pracoviště ďár nad Sázavou.Zimní oděvy byly zabrány v podezření ze spáchání trestného činu porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu. Zabavené věci neoprávněně označené logy ochranných známek jsou nyní uloženy v depozitu a odtud budou odvezeny na odbor Odloučené pracoviště ďár nad Sázavou, kde budou uloženy do doby realizace jejich likvidace dle platných právních předpisů.Zájmem ÚZSVM, který se v této věci řídí zejména ustanovením § 20 odst. 5 Vyhlášky č. 62/2001 Sb. a příslušnými stanovisky Ministerstva financí ČR je, aby nikdo neměl majetkový prospěch neoprávněně získaný z trestné činnosti. V tomto případě zejména následným prodejem zboží označeným ochranou známkou jiného výrobce, resp. majitele ochranné známky. Takové výrobky vyvolají u zákazníků mylnou představu, že se jedná o originální zboží zpravidla vyšší kvality a zejména vyšší ceny.Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.Izabela Filová v.r.

vedoucí oddělení Komunikace