Středa, 27. května 2020

prosinec

ÚZSVM předá Domov důchodců sv. Zdislavy

20.12.2004
Areál Domova důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě na Ústeckoorlicku v hodnotě přesahující 79 milionů korun bezúplatně převede ÚZSVM na obec Červená Voda. Obec se zavázala, že po dobu dalších dvaceti let bude zařízení sloužit výhradně k zajištění kvalitní a moderní péče o seniory spádového území.

ÚZSVM zlikvidoval osm nelegálních palíren

16.12.2004

ÚZSVM zlikvidoval osm nelegálních palíren

16.12.2004
Celkem osm zařízení sloužících k nelegální výrobě alkoholu zlikvidoval v uplynulých dvou letech ÚZSVM Územní pracoviště Brno. "Černé" pálenice jsou mnohdy zhotoveny velmi umně a z kvalitních materiálů, nejčastěji jsou likvidovány rozřezáním na kusy a končí ve sběrných surovinách.

ÚZSVM využívá nový útulek pro zvířata ve Zlíně

09.12.2004
Služby "Útulku pro zvířata v nouzi" využívá také odbor Odloučené pracoviště Zlín ÚZSVM (Územní pracoviště Brno). V tomto novém moderním zařízení má ÚZSVM umístěno 15 psů.

ÚZSVM převedl dva rekreační objekty

02.12.2004