Neděle, 15. prosince 2019

ÚZSVM využívá nový útulek pro zvířata ve Zlíně

09.12.2004
Služby "Útulku pro zvířata v nouzi" využívá také odbor Odloučené pracoviště Zlín ÚZSVM (Územní pracoviště Brno). V tomto novém moderním zařízení má ÚZSVM umístěno 15 psů.

Zkušební provoz útulku, který vybudovalo město Zlín byl zahájen v prosinci. Nové zařízení bude sloužit také okolním městům a obcím, které zde mohou v případě volné kapacity umístit za úplatu toulavá či opuštěná zvířata odchycená ve svých správních obvodech. Mimo obce a města byla tato možnost nabídnuta i organizačním složkám státu - konkrétně ÚZSVM.


Nově vybudovaný útulek pro zvířata ve Zlíně na Vršavě nahradil již nevyhovující útulek v lokalitě na Suchém dole. Kapacita útulku je 80 psů a 40 koček, v karanténní sekci je pak možné umístit 9 psů a až 20 koček. V současnosti je zde umístěno 55 psů a 15 koček. V případe potřeby může útulek sloužit i pro poraněné ptactvo.

Podmínkou pro umístění zvířat prostřednictvím ÚZSVM je, že se o nalezená zvířata nepřihlásí jejich vlastník do jednoho roku. Poté se zvíře stává majetkem státu a ÚZSVM má povinnost pečovat o něj sám, nebo prostřednictvím obstaravatelského subjektu, např. psího útulku.Izabela Filová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace ÚZSVM