Čtvrtek, 2. dubna 2020

odbor Odloučené pracoviště Prostějov

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Prostějov:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Rejskova 28
796 01 Prostějov
Kontakt

Ředitel:
Ing. Oskar Klenk
Tel.: 582 302 582
E-mail: oskar.klenk@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Klenk-Oskar.pdf

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Prostějov

Malé Hradisko získalo zdarma pozemky v areálu mateřské školy

21.02.2020

Prostějovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně převedlo do vlastnictví obce Malé Hradisko pozemky o celkové výměře 1 878 m2 a v účetní hodnotě téměř 430 tisíc korun.

Olomoucký kraj získal pozemek pro rekonstrukci silnice

07.02.2020

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Prostějově převedl bezúplatně do vlastnictví Olomouckého kraje pozemek o výměře 1 739 m2 v účetní hodnotě téměř 420 tisíc korun, na které se nachází těleso pozemní komunikace, které je ve vlastnictví Olomouckého kraje.

ÚZSVM prodal v elektronické aukci starožitnou skříň

04.02.2020

Prostějovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo prostřednictvím elektronického aukčního systému starožitnou skříň, která mu propadla z nevyzvednuté soudní úschovy.

další aktuality