Neděle, 17. prosince 2017

odbor Odloučené pracoviště Prostějov

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Prostějov:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Rejskova 28
796 01 Prostějov
Kontakt

Ředitel:
Ing. Oskar Klenk
Tel.: 582 302 582
E-mail: oskar.klenk@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Klenk-Oskar.pdf

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Prostějov

ÚZSVM převedl AOPK ČR pozemek v Čelechovicích na Hané

06.12.2017

Prostějovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převedlo Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) pozemek v katastrálním území Čelechovice na Hané, jehož výměra činí více než 34 tisíc m² a účetní hodnota přesahuje milion korun.

ÚZSVM dokončil na Prostějovsku prodej pozemků pod trafostanicemi

16.11.2017

Odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Prostějově prodalo společnosti E.ON Distribuce a. s. poslední dva pozemky, které jsou zastavěny funkčními trafostanicemi. Jednalo se o pozemky v intravilánu města Prostějov.

Rekreační středisko po Okresním úřadě v Prostějově bude využito pro potřeby Policie ČR

14.11.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Prostějově bezúplatně převedl Krajskému ředitelství policie Olomouckého kraje oplocený rekreační areál, sestávající z bývalého školicího střediska s ubytováním, chatek a vedlejších staveb, který se nachází v lokalitě Plumlovské přehrady nad pláží U Vrbiček.

další aktuality