Úterý, 31. března 2020

Psi nabízení ÚZSVM v Plzni

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Plzni nabízí novým majitelům psy zajištěné Policií ČR v trestním řízení ohledně týrání zvířat. Na jednotlivé čivavy v nabídce se můžete podívat v katalogových kartách, které bude ÚZSVM průběžně doplňovat o další psy. Ceny jednotlivých zvířat se pohybují od několika set korun do dvou tisíc v závislosti na jejich stáří a zdravotním stavu. Ke kupní ceně budou také připočteny náklady na provedenou kastraci.
 
Pokud máte zájem o některého ze psů, můžete se od 23. listopadu 2018 obrátit na plzeňské pracoviště  ÚZSVM. Vzhledem k utrpení, kterému byla zvířata vystavena, budou zájemci o ně po dohodě s orgány činnými v trestním řízení absolvovat osobní rozhovor – za účelem zjištění jejich vztahu a postoje ke zvířatům a zejména k seznámení s přístupem, který týraná zvířata potřebují k dalšímu spokojenému životu. Pro více informací prosím kontaktujte ÚZSVM v Plzni: https://www.uzsvm.cz/odbor-hospodareni-s-majetkem-statu-318-396-85/.