Půl milionu korun i byt v Pelhřimově dědicové odmítli, majetek připadl ÚZSVM

18.10.2021 - Pelhřimov

Pelhřimovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převzalo jako odúmrť majetek po muži z Pelhřimova. Bytovou jednotku vyklízeli zaměstnanci ÚZSVM.

Jedná se o byt o výměře 22 m2 a částku téměř půl milionu na účtu. Toto dědictví bylo zákonnými dědici odmítnuto. Bylo tedy na zaměstnancích ÚZSVM, aby byt včetně sklepa vyklidili a připravili ho k následnému prodeji v elektronické aukci. Po otevření zapečetěného bytu čekal na pracovníky šok. Objem odpadu byl natolik zarážející, že jím zaměstnanci zaplnili nejen celý kontejner o velikosti 16 m3, ale i spoustu pytlů, kam vytřídili papírový, plastový, kovový a dřevěný odpad. Mezi vším tím nepořádkem objevili zaměstnanci i sbírku známek, papírových bankovek a mincí. Bytová jednotka se následně bude nabízet k prodeji veřejnosti.

Přílohy: DSC_8235.JPG DSC_8443.JPG DSC_8451.JPG DSC_8456.JPG DSC_8477.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.