Reakce na článek Seznam Zpráv ohledně areálu zámku Štiřín

03.04.2024

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) uvádí na pravou míru nepravdivé informace o areálu zámku Štiřín, které se objevily v článku Seznam Zpráv.

ÚZSVM se stal příslušný hospodařit s areálem zámku Štiřín 1. června 2023, a to na základě smlouvy o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu uzavřené mezi ÚZSVM a Zámkem Štiřín, příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí (MZV). Již v době převodu na ÚZSVM byl areál uzavřen. Podle vyjádření MZV za posledních 10 let uspořádalo MZV v areálu pouze 7 akcí, přičemž příspěvek MZV na provoz areálu za tuto dobu činil 260 milionů Kč.

 

Zásadně odmítáme nařčení, že postup ÚZSVM „se odehrává v rozporu s tím, co doporučil kontrolní a rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny“. ÚZSVM i v případě areálu zámku Štiřín postupuje zcela transparentně a v souladu se všemi právními předpisy. V souladu se zákonem ÚZSVM provedl nabídku zámku Štiřín státním institucím. Na základě požadavku Rozpočtového výboru PSP ČR byla pro projevení zájmu stanovena výrazně prodloužená lhůta od 15. června do 2. října 2023. Nad rámec svých zákonných povinností ÚZSVM oslovil například členy Vládní dislokační komise, v níž jsou zastoupeny všechny resorty, členy Regionální dislokační komise Střední Čechy a také napřímo všechny státní instituce uvedené v usneseních Kontrolního výboru i Rozpočtového výboru PSP ČR, tedy Úřad vlády ČR, Ministerstvo kultury, Národní památkový ústav a Kancelář Poslanecké sněmovny. Žádná ze státních institucí o nemovitosti neprojevila zájem, a to ani po konci více než tříměsíční vnitrostátní nabídky. Areál zámku Štiřín je pro stát nepotřebný.

 

Národní památkový ústav požádal o 1 665 movitých položek ze zámeckého mobiliáře a doložil veškeré zákonem požadované náležitosti. ÚZSVM proto jeho žádosti vyhověl a movitý majetek již byl Národnímu památkovému ústavu předán. ÚZSVM zdůrazňuje, že pokud o majetek projeví zájem jiná státní instituce a doloží zákonem požadované údaje, je zákonnou povinnost ÚZSVM ji takový majetek předat. Proto ÚZSVM v souladu se zákonem vyhověl žádosti Národního památkového ústavu a movitý majetek mu byl předán.

 

Zákonem preferovaný způsob nakládání s nepotřebným státním majetkem je prodej prostřednictvím transparentního výběrového řízení. ÚZSVM v případě zámku Štiřín neshledal důvod pro odchýlení se od tohoto postupu, i kvůli vysokým nákladům daňových poplatníků na správu prázdného a pro stát nepotřebného majetku. Za účelem maximální transparentnosti a veřejné kontroly ÚZSVM provádí výběrová řízení s elektronickou aukcí, která má možnost on-line sledovat veřejnost na doméně www.nabidkamajetku.cz.

 

Dřívější reakce na nepravdivé informace o zámku Štiřín naleznete zde:

 

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.