Reakce na nepravdivé informace Konkursních novin o zámku Kunratice

22.04.2024

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) se důrazně ohrazuje proti nepravdivým informacím, které se v souvislosti s prodejem areálu zámku Kunratice objevily v článku Konkursních novin.

„ÚZSVM už před 15 lety, kdy jednání o budoucnosti zámku začala, preferoval v zájmu českého státu buďto prodej zámku, nebo jeho směnu za jiný majetek Hlavního města Prahy“.

 

Reakce ÚZSVM: ÚZSVM převzal areál až v roce 2021 od Národního muzea prázdný a ve velmi špatném technickém stavu. Bezprostředně po převzetí areálu jsme oslovili hlavní město Prahu k jednání o případném převodu. ÚZSVM jednal se zástupci hlavního města Prahy o zařazení zámeckého areálu do připravovaných vzájemných převodů majetku mezi státem a hlavním městem Prahou, například by mohlo jít o směnu za hasičské stanice potřebné pro Hasičský záchranný sbor. V roce 2022 hlavní město Praha sdělilo, že preferuje zařazení areálu zámku Kunratice do vzájemných majetkových směn. V říjnu 2023 však názor hlavní město Praha změnilo a směnit areál zámku za majetek potřebný pro stát odmítlo. ÚZSVM rovněž opakovaně nabízel možnost výpůjčky (tedy bezúplatné užívání) areálu zámku buď pro hlavní město Prahu, nebo Městskou část Praha-Kunratice do doby dořešení převodu vlastnictví. Městská část Praha-Kunratice i hlavní město Praha výpůjčku odmítly.

Na společném jednání v září 2023, které se uskutečnilo přímo v areálu zámku Kunratice, ÚZSVM znovu vyzval k uzavření výpůjčky a zároveň upozornil, že nebude-li výpůjčka uzavřena, nebo pokud nebude přistoupeno ke směně, bude ÚZSVM nucen vyhlásit výběrové řízení.

Zákonem preferovaný způsob nakládání s nepotřebným státním majetkem je prodej prostřednictvím transparentního výběrového řízení. ÚZSVM na základě přístupu hlavního města Prahy i Městské části Praha-Kunratice i z důvodu vysokých nákladů na správu tohoto prázdného a pro stát nepotřebného majetku (cca 1,4 milionu korun ročně) neshledal důvod pro odchýlení se od tohoto zákonného postupu.

 

„Nový majitel přihodil podle záznamů ÚZSVM k vyvolávací ceně povinné minimální navýšení ceny ve výši 250 tisíc korun jen dvě minuty před vypršením aukce a „přebil“ tak kunratický úřad“.

 

Reakce ÚZSVM: Tyto informace jsou zcela nepravdivé. V průběhu elektronické aukce na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz padl jeden příhoz ve výši minimální vyhlašované ceny, která činila 106 260 000 korun. Tuto informaci je možné ověřit zde. Městská část Praha-Kunratice měla možnost se výběrového řízení s elektronickou aukcí zúčastnit, nicméně tak neučinila.

Na základě žádosti Městské části Praha-Kunratice, kterou ÚZSVM obdržel v průběhu výběrového řízení, bylo městské části umožněno „dorovnání“ nejvyšší nabídky. ÚZSVM následně obdržel dopis vítěze výběrového řízení, v němž mj. odkazoval na vyjádření starostky městské části k této možnosti „dorovnání“. V této souvislosti vítěz svoji původní nabídku navýšil o 20 milionů Kč. Tedy za areál kunratického zámku nabídl kupní cenu ve výši 126 260 000 Kč. S ohledem na zákonné povinnosti ÚZSVM zaslal městské části upravený návrh kupní smlouvy, v níž byla navýšena kupní cena ze 106 260 000 Kč na 126 260 000 Kč.

ÚZSVM rozhodnutí Městské části Praha-Kunratice nedorovnat nejvyšší nabídku z výběrového řízení respektuje, přičemž mu nezbývalo než oslovit vítěze výběrového řízení k uzavření kupní smlouvy na částku 126 260 000 Kč tak, jak byla i paní starostka Městské části Praha-Kunratice předem informována.

Smlouva byla již podepsána a schválena Ministerstvem kultury.

 

Dřívější reakce na nepravdivé informace o zámku Kunratice:

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.