Pondělí, 24. února 2020

Reakce na nepravdivá tvrzení ohledně předání budovy Jeseniova 60

Na webu Respekt.cz vyšel dne 14.10.2016 článek „Ano nechce Kliniku“, který obsahuje celou řadu zavádějících i nepravdivých informací. Článek je neobjektivní a jednostranně podporuje osoby zdržující se protiprávně v cizím objektu.
  • Není pravda, že by si ÚZSVM „vzal špatné klíče“. Poté, co byla na jaře tohoto roku budova po nahlášených výbušných systémech vyklizena, Policie ji předala jedinému právoplatnému vlastníkovi, tedy ÚZSVM. Nemohla předat objekt osobám, které se tam zdržují nelegálně. Do několika minut po vyměnění zámků neznámé osoby tyto zámky násilně překonaly a vnikly do budovy. Tudíž správné klíče ÚZSVM nemá a ani mít nemůže. Nicméně v rámci protokolárního předání budovy bylo nutné jediné klíče, které měl ÚZSVM k dispozici, vyzkoušet a předat.
 
  • Podle zákona musí ÚZSVM nepotřebný majetek nabídnout ostatním státním institucím, zda jej nepotřebují ke své činnosti. Zejména proto, že musí být jisté, že stát majetek ke své činnosti nepotřebuje, aby si jej po čase nemusel zpětně nakupovat. V rámci nabídky státním institucím si o budovu požádala původně Generální inspekce bezpečnostních sborů, poté Ministerstvo práce a sociálních věcí. Obě tyto instituce však svůj zájem následně písemně odvolaly, proto byla budova nabídnuta v rámci tzv. širší nabídky potřetí. „Dojem“ paní redaktorky, „jako by se Úřad rozhodl, že stůj co stůj bude v budově cokoliv jiného než Klinika“, je naprosto mylný. Jedná se  o transparentní postup přesně podle zákona o majetku státu. Neučiněním tohoto kroku by byl zákon naopak flagrantně porušen včetně pracovněprávních i trestněprávních následků pro příslušného úředníka. Pokud je na celé této situaci něco „zvláštní“, tak je to vyzývání k porušování zákona ze strany Respekt.cz. 

 

  • Je naprosto lživé tvrzení, že by za transparentním postupem přesně podle zákona o majetku státu stály nějaké politické zájmy, jak uvádí článek. Není pravda, že by se na jednání zástupci ÚZSVM a radní magistrátu hl.m. Prahy  „shodli, že Klinika se i potřetí nabídne státní instituci“. Jedná se o lživé tvrzení, které mluvčí ÚZSVM nikdy neřekl. Na dotaz ohledně jednání s magistrátem sdělil, že s panem radním proběhlo jednání, na kterém byl radní informován o postupech podle zákona o majetku státu a bylo mu oznámeno, že přesně podle zákona proběhne třetí kolo tzv. širší nabídky státním institucím. Kontakty mezi státními institucemi spravujícími státní majetek jsou samozřejmé a téměř na každodenní bázi. Naznačované „spiknutí“ za účelem potlačení nějakého „druhu občanské aktivity“ je tak naprosto nepravdivou  informací.