Reakce na opakované nepravdivé informace starostky Městské části Praha-Kunratice

13.02.2024

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) se znovu důrazně ohrazuje proti vyjádřením starostky Městské části Praha-Kunratice k areálu zámku Kunratice.

Zcela nepravdivé je opakující se tvrzení starostky městské části, že „Paní generální ředitelka Úřadu opět prohlásila, že když Kunratice požádají ÚZSVM do 20. 1. 2024 o možnost dorovnat nejvyšší cenu nabídnutou v aukci a v žádosti dostatečně zdůrazní veřejný zájem Kunratic, bude jejich žádosti přednostně vyhověno“. Na jednání, na které starostka Městské části Praha-Kunratice ve svém vyjádření odkazuje, byla starostka informována o možnostech nakládání s nepotřebným majetkem, přičemž jednou z nich je i podání žádosti na tzv. „dorovnání“ nejvyšší nabídky vzešlé z výběrového řízení, jak se již v minulosti ze strany některých obcí stalo. ÚZSVM zdůraznil, že pokud by od starostky žádost obdržel, musí ji nejprve vyhodnotit a následně stanoví další postup. Žádný příslib upřednostnění městské části při prodeji  zámku Kunratice tak na tomto jednání, ani nikdy předtím nezazněl.

 

Nepravdivá je rovněž informace, že na jednání v září 2023, kterého se mj. zúčastnil primátor hlavního města Prahy i paní starostka, „Paní generální ředitelka přinesla nový návrh, a to směnu Kunratického zámku…za některé pozemky pod hasičskými zbrojnicemi, které patří Praze“. Možnost zařadit areál zámku Kunratice do vzájemných převodů za majetek potřebný pro stát ÚZSVM opakovaně nabízel hlavnímu městu Praze už od roku 2022. Tehdejší radní HMP pro oblast správy majetku a majetkových podílů souhlasil se zařazením areálu zámku Kunratice do vzájemných převodů. V roce 2023 bohužel nový radní pro oblast majetku tento postup odmítl.

 

ÚZSVM zdůrazňuje, že výběrové řízení na prodej areálu zámku Kunratice dosud nebylo ukončeno. Výběrové řízení končí buď uzavřením smlouvy, nebo jeho zrušením. I po konci elektronické aukce je tak možné nabízenou kupní cenu navýšit. Umožňuje to § 23 Vyhlášky Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu.

 

Bližší informace naleznete zde: https://www.uzsvm.cz/aktualni-informace-k-arealu-zamku-kunratice

 

Dřívější reakce na nepravdivé informace o zámku Kunratice:

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.