Reakce ÚZSVM na nepravdivé informace o zámku Štiřín

17.01.2024

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) se důrazně ohrazuje proti nepřesným a zavádějícím výrokům starosty obce Kamenice týkajícím se areálu zámku Štiřín.

ÚZSVM opakovaně zdůrazňuje, že při nakládání s areálem zámku Štiřín postupuje zcela transparentně a v souladu se všemi právními předpisy, aby pro něj co nejdříve našel definitivního vlastníka. Zcela nepravdivá je tak informace, že by měl být dlouhodobě připravován prodej zámku konkrétnímu zájemci ze zahraničí. Za účelem maximální veřejné kontroly zveřejňuje veškeré informace o této nemovitosti na speciální webové stránce https://www.uzsvm.cz/zamek-stirin-vyjimecny-areal-blizko-prahy.

 

Areál štiřínského zámku je pro stát nepotřebný, což potvrdil i výsledek více než tři měsíce trvající vnitrostátní nabídky. ÚZSVM připomíná, že nad rámec svých zákonných povinností oslovil například členy Vládní dislokační komise, v níž jsou zastoupeny všechny resorty, členy Regionální dislokační komise Střední Čechy a také Úřad vlády ČR, Ministerstvo kultury, Národní památkový ústav a Kancelář Poslanecké sněmovny. Žádná ze státních institucí zájem o nemovitosti neprojevila.

 

Právě nepotřebnost tohoto majetku pro stát neumožňuje, aby ÚZSVM provozoval areál zámku Štiřín společně s obcí, jak navrhuje starosta Kamenice. Provozovat nepotřebný ryze komerční areál je v rozporu se zákonnými kompetencemi ÚZSVM.

 

Zákonem preferovaný způsob nakládání s nepotřebným státním majetkem je prodej prostřednictvím transparentního výběrového řízení. ÚZSVM neshledal důvod pro odchýlení se od tohoto postupu, a proto je aktuálně zabezpečováno ocenění. Z důvodu vysokých nákladů daňových poplatníků na správu prázdného a pro stát nepotřebného majetku je cílem ÚZSVM vyhlásit transparentní výběrové řízení co nejdříve.

 

Ke spekulacím, že se „areálu zámku snaží zmocnit skupina napojená na Rusko a také provozovatel kasina“ uvádíme, že ÚZSVM vítěze výběrového řízení vždy prověřuje i s ohledem na příslušné sankční seznamy. Vzhledem k hodnotě areálu zámku Štiřín se předpokládá i přímá spolupráce s Finančním analytickým úřadem. Regulace hazardních her je pak zcela v kompetenci obce. Doplňujeme, že jelikož se jedná o kulturní památku, bude nový vlastník areálu vázán zákony a pravidly památkové péče.

 

Dřívější reakce na nepravdivé informace o zámku Štiřín naleznete zde:

 

 

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.