Referent - právní auditor oddělení Metodiky majetku a právního auditu odboru Majetkové metodiky

26.03.2021 - Ústředí a Útvary generálního ředitele

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) hledá vhodné kandidátky či kandidáty na pozice

 

referent - právní auditor oddělení Metodiky majetku a právního auditu odboru Majetkové metodiky

 

požadavky na uchazeče:

 

vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo

praxe v oblasti majetkoprávní problematiky výhodou

znalost práce s informačním systémem eKLEP výhodou

znalost právních předpisů vztahujících se k činnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (např. zákona č. 219/2000 Sb., zákona č. 201/2002 Sb., aj.)

samostatnost, spolehlivost, komunikační schopnost, pečlivost

znalost práce s PC (MS Office)

praxe ve veřejné správě výhodou

státní občanství České republiky, občanství jiného členského státu Evropské unie nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru

trestní bezúhonnost

splnění podmínek ustanovení § 17 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 201/2002 Sb.

 

charakteristika pracovního místa:

 

zpracovává návrhy vnitřních předpisů ÚZSVM pro oblast hospodaření a nakládání s majetkem státu a zajištěného majetku, včetně realizace majetku státu formou veřejných dražeb, elektronického aukčního systému a výběrových řízení s aukcí, a implementuje změny v příslušných právních předpisech do těchto vnitřních předpisů. Dále zpracovává návrhy vnitřních předpisů ÚZSVM v oblasti cenných papírů, zaknihovaných cenných papírů a majetkových účastí státu a zajišťuje jejich včasnou aktualizaci

zabezpečuje metodiku, metodicky řídí a koordinuje oblast právního auditu a škodních komisí

po právní stránce metodicky řídí a koordinuje oblast uzavírání smluv a tvorbu smluvních dokumentů (standardů) vztahujících se k hospodaření a nakládání s majetkem státu

spolupracuje s ÚP při přijímání opatření k předcházení protiprávního jednání v oblasti hospodaření a nakládání s majetkem státu

zpracovává právní stanoviska (s výjimkou § 13 zákona o ÚZSVM) pro organizační složky státu, státní organizace, kraje a obce, případně další právnické osoby, na základě zvážení opodstatněnosti jejich žádosti při aplikaci právních předpisů upravujících hospodaření s majetkem státu v oblasti své působnosti

na vyžádání zajišťuje právní audit právních jednání v kompetenci generálního ředitele a náměstků generálního ředitele

 

Platové zařazení podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Předpokládaný nástup: dle dohody Místo výkonu práce: Praha

Pracovní místo je vhodné i pro osoby se zdravotním postižením

 

Nabídky se strukturovaným životopisem a motivačním dopisem, včetně možného termínu nástupu, zasílejte do 23. dubna 2021 na adresu elektronické pošty: podatelna@uzsvm.cz

předmět e-mailu: VŘ právní auditor Metodiky majetku a právního auditu

 

případně na adresu:

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

odbor Personální

Rašínovo nábřeží 390/42

128 00 Praha 2

 

nebo využijte formuláře níže.

 

Upozornění:
Úřad si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebude vracet dokumenty postoupené do výběrového řízení a nebude sdělovat uchazečům (uchazečkám), kteří nebudou vybráni na pracovní pozici, která je předmětem tohoto výběrového řízení, důvody takového rozhodnutí. Úřad si dále vyhrazuje právo nepřijmout žádného z uchazečůí.

Od: 26. 03. 2021

Do: 24. 04. 2021

Mám zájem
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.