Referent – právník metodik samostatného oddělení Metodiky právního jednání

26.03.2021 - Ústředí a Útvary generálního ředitele

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) hledá vhodné kandidátky či kandidáty na pozice

 

referent – právník metodik samostatného oddělení Metodiky právního jednání

 

požadavky na uchazeče:

 

vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo

praxe v oblasti jednání před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a jinými orgány výhodou

znalost práce s informačním systémem eKLEP výhodou

znalost občanského práva a právních předpisů vztahujících se k činnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (např. zákona č. 219/2000 Sb., zákona č. 201/2002 Sb., aj.)

samostatnost, spolehlivost, komunikační schopnost, pečlivost

znalost práce s PC (MS Office)

praxe ve veřejné správě výhodou

státní občanství České republiky, občanství jiného členského státu Evropské unie nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru

trestní bezúhonnost

splnění podmínek ustanovení § 17 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 201/2002 Sb.

 

charakteristika pracovního místa:

 

zabezpečování metodiky v oblasti právních služeb

sjednocování postupů územních pracovišť v oblasti jednání v řízení před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a jinými orgány

spolupráce na vývoji vnitřních informačních systémů pro oblast právního jednání

zpracovávání právních stanovisek (s výjimkou § 13 zákona o Úřadu) pro organizační složky státu, státní organizace, kraje a obce, případně další právnické osoby, na základě zvážení opodstatněnosti jejich žádosti v oblasti své působnosti

zpracovávání právních stanovisek a vyjádření v oblasti právního zastupování státu v řízeních dle zákona o Úřadu (na vyžádání generálního ředitele, náměstků generálního ředitele a dalších vedoucích zaměstnanců na Ústředí)

vytváření a správa databáze judikatury, zajišťování zveřejňování judikatury na Intranetu Úřadu

zpracovávání návrhů, změn a připomínek k vnitřním předpisům Úřadu z oblasti své působnosti

zpracovávání stanovisek k návrhům právních předpisů

zpracovávání připomínek v rámci mezirezortního připomínkového řízení legislativního procesu (eKLEP) v oblasti své působnosti

zpracovávání připomínek v rámci vnitřního (resort MF) připomínkového řízení z oblasti své působnosti

zabezpečování přípravy legislativních návrhů z oblasti své působnosti

 

Platové zařazení podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Předpokládaný nástup: dle dohody Místo výkonu práce: Praha

Pracovní místo je vhodné i pro osoby se zdravotním postižením

 

Nabídky se strukturovaným životopisem a motivačním dopisem, včetně možného termínu nástupu, zasílejte do 30. dubna 2021 na adresu elektronické pošty: podatelna@uzsvm.cz

předmět e-mailu: VŘ právník metodik SOMPJ

 

případně na adresu:

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

odbor Personální

Rašínovo nábřeží 390/42

128 00 Praha 2

 

nebo využijte formuláře níže.

 

Upozornění:
Úřad si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebude vracet dokumenty postoupené do výběrového řízení a nebude sdělovat uchazečům (uchazečkám), kteří nebudou vybráni na pracovní pozici, která je předmětem tohoto výběrového řízení, důvody takového rozhodnutí. Úřad si dále vyhrazuje právo nepřijmout žádného z uchazečů.

Od: 26. 03. 2021

Do: 01. 05. 2021

Mám zájem
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.