Pondělí, 6. dubna 2020

Jičín dostal pozemek pro obnovení císařské cesty

Jičín (jicinsky.denik.cz) Jičínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převedlo bezúplatně městu Jičín pozemek, který se stane součástí obnovené historické císařské cesty. Zdroj: https://jicinsky.denik.cz/zpravy_region/jicin-dostal-pozemek-pro-obnoveni-cisarske-cesty-20180927.html
Po rekonstrukci někdejší významné komunikace bude obnovená císařská cesta sloužit především pěším a cyklistům. Stezka bude propojovat město s rekreační lokalitou u Dvoreckého rybníka v jičínské místní části Robousy.

Cesta sousedí s frekventovanou komunikací bez chodníků, proto vybudování stezky pro pěší a cyklisty přispěje i k zajištění bezpečnosti nemotorizovaných účastníků silničního provozu. Město počítá také s tím, že obnovená cesta se stane významným krajinotvorným prvkem. Pozemek o celkové výměře 2 981 m² převedl ÚZSVM městu Jičín bezúplatně ve veřejném zájmu.
ÚZSVM převzal pozemek do hospodaření po ukončení činnosti okresních úřadů.