Pondělí, 6. dubna 2020

Majetkový úřad letos zatím uzavřel 911 dohod o zastupování

Praha (ČTK) - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) za tři čtvrtletí uzavřel 911 dohod o zastupování v soudních sporech. V meziročním srovnání je to o 264 dohod méně, zároveň ale více než například za celý rok 2015. Od roku 2014 uzavřel úřad již 3599 takových dohod. Úřad o tom dnes informoval v tiskové zprávě.
"Nicméně již máme avizován převod několika set sporů z ministerstva spravedlnosti. A ty spory jsou vždy na více let, tudíž ten absolutní počet neustále narůstá," uvedl mluvčí úřadu Radek Ležatka. Nejčastěji zastupovanými organizačními složkami státu jsou Státní pozemkový úřad, ministerstvo spravedlnosti a ministerstvo financí.
Zároveň úřad informoval, že zatím letos v majetkových soudních sporech uhájil 24,2 miliardy korun. Polovina z toho byly pravomocné rozsudky a polovina zatím nepravomocné.
K významným kauzám patřil například úspěch úřadu ve sporu se společností imAGE Alpha, která po státu požadovala více než 14 miliard korun. Spor se týkal kauzy po bývalé Investiční a poštovní bance. Úřad rovněž uspěl ve sporu o 2,5 miliardy ohledně letadel Fischer Air.
ÚZSVM zastupuje stát před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu. ÚZSVM v těchto řízeních vystupuje sám za sebe, nebo zastupuje jinou organizační složku státu. Zastupování státních institucí se děje buď povinně ze zákona, nebo na základě dohody. ÚZSVM poskytuje rovněž v zákonem vymezených případech bezplatnou právní pomoc obcím a zastupuje je před soudy.