Sobota, 28. března 2020

Město získalo od státu pozemky pod chodníkem

Lovosice (Litoměřický deník) – Město získalo bezúplatně od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Litoměřicích dva pozemky o celkové výměře 396 metrů čtverečních nacházející se v okrajové části Lovosic.
Pozemky jsou zastavěné chodníkem. Původně byly evidovány v katastru nemovitostí na neznámého vlastníka. Na základě žádosti města Lovosice o jejich bezúplatný převod začal odbor prověřovat předchozí vlastníky. Tím byla katolická fara v Lovosicích, ze které přešlo vlastnické právo na stát. O vydání pozemků sice Římskokatolická farnost Lovosice Státní pozemkový úřad požádala, ty jí však nebyly z důvodu jejich zastavění vydány. Církev nakonec podala na vydání pozemků žalobu u Okresního soudu v Litoměřicích, kterou však vzala v plném rozsahu zpět. Pozemky v účetní hodnotě 82 870 Kč tak mohly být konečně převedeny do vlastnictví města.