Pondělí, 6. dubna 2020

Poslední krok. O věznici v Hradišti rozhodne vláda

Uherské Hradiště (Mladá fronta DNES ) - Stát má peníze na zahajovací práce spojené s proměnou věznice v Uherském Hradišti. Začít s nimi může v příštím roce. Vláda ale musí nové využití areálu včetně Muzea totality schválit.

Ministerstvo financí už má na stole návrh využití uherskohradišťské věznice. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), který areál vlastní, dokončil studii a teď zbývá poslední krok. Souhlas vlády k tomu, aby desítky let plánovaná a očekávaná proměna začala.

„Teď musí materiál na ministerstvu projít přípomínkovým řízením, kdy se k němu budou vyjadřovat různé instituce. Pak ho dostane ke schválení vláda,“ naznačil mluvčí ÚZSVM Radek Ležatka.
Jasno by mohlo být za několik týdnů až měsíců. Pokud návrh vláda schválí, už v příštím roce by mohly začít první práce.
Zatím půjde jen o přípravu. Například archeologické průzkumy, stavebnětechnické průzkumy, zpracování investičního záměru nebo chystání veřejných zakázek. Peníze na to vlastník má. V příštím roce může pokrýt výdaje v řádu desítek milionů korun. I ministerstvo financí je na velkou investici do věznice připravené.

„Konečně jsme dali dohromady reálné a smysluplné řešení a v případě, že jej vláda schválí, jsme připraveni zajistit prostředky na rekonstrukci ve státním rozpočtu,“ slíbila před půl rokem ministryně financí Alena Schillerová.
Náklady na kompletní rekonstrukci by se měly pohybovat kolem 345 milionů korun. Takový je alespoň odhad brněnské společnosti Ateliér Velehradský, která přinesla několik možných řešení.

Muzeum totality zabere tři podlaží

Varianta, na které se shodly všechny instituce, počítá s tím, že v areálu bude Muzeum totality, okresní soud, okresní státní zastupitelství a Probační a mediační služba.
Samotné muzeum zabere tři podlaží, dohromady téměř 2 tisíce metrů čtverečních. Podobnou plochu obsadí okresní soud. Toto řešení počítá také s přístavbou pro vstupní foyer, soudní síně a spisovnu.
Podle odhadů by se náklady na úpravu prostor pro Muzeum totality měly pohybovat kolem 95 milionů. „Velké zásahy do interiéru plánované nemáme,“ prohlásil ředitel Moravského zemského muzea Jiří Mitáček. „Hlavním záměrem je zakonzervovat samotky a kapli v podobě, v jaké si je pamatují vězni z padesátých let. To je na něm to nejcennější.“
Ministerstvo kultury prostřednictvím tohoto státního muzea bude totiž Muzeum totality provozovat. Proto se jeho odborníci na podobě interiéru podílejí už teď. Spolupracují také se Slováckým muzeem v Uherském Hradišti, krajským úřadem ve Zlíně nebo s databází Paměť národa.

Expozice připomene historii věznice ve 20. letech minulého století, během druhé světové války, veřejné poválečné popravy a lidové soudy, ale především události z 50. let, kdy v ní byli mučeni političtí vězni. Muzejníci pracují především se zaznamenanými vzpomínkami vězňů z této doby.

„Například si pamatují, že ve věznici nebyly betonové podlahy jako dnes, ale ochozy s nataženými sítěmi uprostřed, na kterých se sušilo prádlo. Teď pátráme ve stavebních dokumentech, abychom věděli, kdy se podlahy měnily,“ vysvětlil Mitáček.
Na prostory pro soud bude potřeba asi 150 milionů korun. Zhruba 100 milionů půjde na přístavbu, prostory pro státní zástupce a probační službu, vnitřní sítě nebo na umělecké dílo. Náklady na energie, revize, služby a opravy by se za dvacet let provozu měly vyšplhat na 48 milionů korun.

Dalšími 40 miliony se chtěla na proměně věznice podílet hradišťská radnice. A to propojením dvou severních nádvoří s okolím autobusového nádraží, novým mobiliářem, parkovými úpravami, osvětlením, ohradní zdí se vstupními otvory nebo venkovní expozicí.
„Celý areál je ale v majetku ÚZSVM, který chce veškerý prostor řešit komplexně. Nicméně pokud vláda studii schválí, chtěli bychom se na rekonstrukci aktivně podílet,“ naznačil starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.