Pondělí, 6. dubna 2020

Úřad převedl spoluvlastnické podíly k pozemkům u Roudnice

Roudnicko (Litoměřický deník) - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových převedl Státnímu pozemkovému úřadu spoluvlastnické podíly k zemědělským pozemkům v Roudnici, Dolánkách, Židovicích a Rovném. Všechny získal jako odúmrť na základě usnesení okresních soudů v Litoměřicích a Mělníku. Pouze v jednom případě byl převeden celý majetkový podíl k pozemku, ten byl původně evidovaný na neznámého vlastníka. Jedná se např. o ovocný sad nebo obhospodařovaná pole. Převodem získal SPÚ zemědělské pozemky v hodnotě 50 499 Kč.