Sobota, 28. března 2020

ÚZSVM snížil počet nemovitostí zapsaných na zaniklé instituce o 68%

Praha (Skypaper.cz) - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) snížil za čtyři roky do poloviny roku 2019 počet nemovitostí zapsaných na nedohledané a zaniklé státní subjekty o 68 % (o 6242 nemovitostí). Zároveň snížil počet nedohledaných a zaniklých subjektů o téměř 59 % (o 756 subjektů). Údaje vychází z aktualizovaného materiálu Mapa majetku státu.

„Chátrající stavby hyzdící okolí i na lukrativních a frekventovaných místech mívají často jeden společný důvod, kterým jsou nevyřešená vlastnická práva. Proto má řešení majetkových nesrovnalostí u bezprizorního státního majetku a zaniklých státních institucí pozitivní dopad na rozvoj obcí krajů. Územní samosprávy často naráží na skutečnost, že na pozemcích bez majitele je velmi složité cokoli stavět. Na nově převedených pozemcích mohou následně budovat chodníky, volnočasové areály pro občany a další potřebnou infrastrukturu,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

ÚZSVM například zdarma převedl Skuhrovu nad Bělou v podhůří Orlických hor dva pozemky pod místní komunikací v hodnotě téměř čtvrt milionu korun dříve zapsané na státní podnik Orlické strojírny. Tímto převodem pomohl obci k modernizaci sběrného dvora. V Kolíně vyřešil problém neexistující stavby u bývalého hotelu Savoy vedeného na zaniklý státní podnik Restaurace a jídelny Kolín.

Mapa majetku státu ukázala strukturu vlastnictví státního majetku, k 1. červenci 2019 bylo v katastru nemovitostí vedeno 1053 subjektů hospodařících s přibližně 1,53 miliony státních nemovitostí, které tvoří 1,488 411 pozemků, 41 230 staveb a 789 jednotek. Nejvíce nemovitostí státu je evidováno na Státní pozemkový úřad (486 402 nemovitostí), což představuje téměř 32% podíl na státních nemovitostech. Druhý nejvyšší počet nemovitostí spravují Lesy ČR (477 535 nemovitostí, více než 31% podíl). Třetí jsou státní podniky Povodí, které dohromady hospodaří se 144 324 nemovitostmi. ÚZSVM spravuje celkem 104 795 nemovitostí a má 7% podíl na státním majetku. Nejvíce státních nemovitostí, a to 180 402, se nachází v Jihočeském kraji, následuje kraj Plzeňský se 165 850 položkami, Ústecký se 162 640 položkami a Středočeský kraj, v němž se nachází 155 241 nemovitostí.