Pondělí, 6. dubna 2020

V bytě, který připadl státu, nalezli úředníci zbraně. Předali je policii

Ústí nad Labem (deník.cz) - Zaměstnanci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Ústí nad Labem předali policii zbraně nalezené v bytě zemřelého z Ústí nad Labem.
Šlo o zbraň RPG-Nh-75 včetně jednoho náboje a samopal SA 58, včetně jednoho zásobníku. ÚZSVM získal na základě usnesení Okresního soudu v Ústí nad Labem družstevní podíl v bytovém družstvu. Jednalo se o odúmrť z předluženého dědictví.
Protože se soudnímu exekutorovi nepodařilo ani v opakované dražbě tento družstevní podíl prodat, rozhodl soud, že družstevní podíl připadne státu, zastoupenému ÚZSVM.
 
"Při místním šetření v bytě zemřelého zaměstnanci úřadu nalezli mimo jiné i zmíněné zbraně. A protože příslušnost hospodařit se zbraněmi přísluší dle zákona o majetku státu policii, byly tyto zbraně předány Krajskému ředitelství policie Ústeckého kraje," doplnila Adéla Janů z ÚZSVM.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.