Neděle, 29. března 2020

říjen

Pozemky pod komunikacemi za více než 6 milionů vlastní kraj

30.10.2008
ÚZSVM, Územní pracoviště Brno, převedl bezúplatně do vlastnictví Jihomoravského kraje pozemky pod silnicemi v účetní hodnotě 6,16 milionů korun. Celková výměra převedených pozemků je 78.573 m2.

ÚZSVM zajistil prostory pro Český statistický úřad v Prachaticích

30.10.2008
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prachatice (Územní pracoviště České Budějovice), uvolní prostory v budově ve Vodňanské ulici Českému statistickému úřadu, pracovišti v Prachaticích. Stane se tak již k 1. 11. 2008, neboť soukromý vlastník dal ČSÚ výpověď z předchozího působiště, kde probíhá rekonstrukce.

ÚZSVM převedl pozemky na výstavbu dálnice

29.10.2008
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Litoměřice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně předal ؘeditelství silnic a dálnic ČR 5 pozemků, jejichž celková hodnota přesahuje částku 218 tisíc korun.

ÚZSVM prodal historickou usedlost

27.10.2008
ÚZSVM, Územní pracoviště České Budějovice, odvedl do státního rozpočtu částku více než 1 milion korun, která představuje zisk z prodeje nemovitostí v obci Vitín na Českobudějovicku.

Převody pozemků pod silnicemi a místními komunikacemi pokračují

22.10.2008
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště ďár nad Sázavou (Územní pracoviště Brno), dokončil bezúplatný převod dalších pozemků pod silnicemi II. a III. třídy do vlastnictví Kraje Vysočina a převody místních komunikací do vlastnictví obcí.

ÚZSVM předal kulturní památku v Kroměříži

21.10.2008
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kroměříž (Územní pracoviště Brno), převedl bezúplatně dům s pozemkem na Velkém náměstí v Kroměříži církevní základní škole. Převedený dům je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, jedná se o nemovitou kulturní památku.

ÚZSVM likvidoval padělky

16.10.2008
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Rokycany (Územní pracoviště Plzeň), zajistil likvidaci 2 tisíc kusů padělků CD a DVD nosičů, které byly na základě rozsudku okresního soudu zabaveny v trestním řízení.

Hraniční přechod Svatá Kateřina převeden

15.10.2008
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Klatovy (Územní pracoviště Plzeň), převedl na Město Nýrsko a Plzeňský kraj hraniční přechod Svatá Kateřina “ Neukirchen b. Hl. Blut, který byl rozdělen na dva funkční celky.

ÚZSVM převedl na Jindřichohradecku pozemky pod komunikacemi

09.10.2008
Celkem 22 pozemků pod místními komunikacemi převedli bezúplatně zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Jindřichův Hradec (Územní pracoviště České Budějovice), městům a obcím na Jindřichohradecku.

Hraniční přechody na severu Čech spravuje kraj

08.10.2008
ÚZSVM, odbory Odloučené pracoviště Teplice, Děčín a Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem), předal do výpůjčky 4 hraniční přechody Ústeckému kraji.

Kulturní památka v Písku má nového majitele

07.10.2008
ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Písek (Územní pracoviště České Budějovice), se podařilo odprodat ve výběrovém řízení nemovitou kulturní památku. Masný krámek, který se nachází v historickém centru města, je veden v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.

Policie získala od ÚZSVM garáže

01.10.2008
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Písek (Územní pracoviště České Budějovice), převedl v rámci změny příslušnosti k hospodaření s majetkem státu nemovitosti Ministerstvu vnitra ČR. Jednalo se o areál 12 garáží, dvojgaráží a dílnu v Písku.