Středa, 27. května 2020

říjen

ÚZSVM převedl historickou zemědělskou techniku Národnímu zemědělskému muzeu

03.10.2006
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jičín (Územní pracoviště Hradec Králové) řešil další zajímavý případ a získal původní zemědělskou usedlost jako odúmrť .

Zámecká "oranžérie" změnila majitele

02.10.2006
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Šumperk (Územní pracoviště Ostrava) v těchto dnech bezúplatně převedl zámeckou oranžérii obci Loučná nad Desnou.

ÚZSVM předá další umělecká díla významných českých malířů Národní galerii

02.10.2006