Pondělí, 17. února 2020

ÚZSVM dostál svému závazku!

23.10.2003

Odbor Odloučené pracoviště v Litoměřicích patřící pod Územní pracoviště Ústí nad Labem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) dokončil stabilizaci zřícené historické zvonice v obci Mukařov.ÚZSVM plní tak s předstihem svůj slib, že zpřístupní hřbitov veřejnosti pro uctění Památky zesnulých.Zvonice, která je pozůstatkem kostela ze 14. století, se zřítila vlivem dlouhotrvajících dešťů a podmáčení zdiva na podzim loňského roku. V důsledku toho byl vstup na přilehlý hřbitov zakázán. Veškeré úpravy gotické stavby byly provedeny dle požadavků zástupců Památkového ústavu a statika. Zároveň došlo k odklizení sutě, k roztřídění původního zdiva dle požadavků památkářů a k úklidu hřbitova. Součástí prací bylo také vystavění nového vchodu na hřbitov tak, aby návštěvníci neprocházeli kolem torza zvonice. Přístup k několika náhrobkům v bezprostřední blízkosti zvonice je však možný jen po domluvě se starostou obce Lovečkovice.(Na hřbitově se nalézá také řada náhrobků v dezolátním stavu. Vzhledem k tomu, že se jedná o majetek soukromých osob, ÚZSVM dle platných právních předpisů nesmí tyto náhrobky opravovat, ani jinak s nimi disponovat.)Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.Izabela Filová v.r.

vedoucí oddělení Komunikace