Pondělí, 17. února 2020

ÚZSVM má podíl na záchraně domu z konce 19. století

08.10.2003

Rekonstrukci vnějšího pláště jedné z nejvýznamnějších a nejrozsáhlejších budov v historické části města Česká Lípa dokončil odbor Odloučené pracoviště Česká Lípa spadající pod Územní pracoviště Ústí nad Labem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Ten objekt převzal od bývalého Okresního úřadu Česká Lípa, jenž zahájil jeho opravy v polovině roku 2002.Součástí celkové rekonstrukce byla například oprava fasády, výměna oken, klempířské práce, úprava přilehlé komunikace nebo restaurování sousoší Spravedlnosti a pískovcového portálu. Budova totiž ve druhé polovině 20. století neprošla téměř žádnými většími opravami, a to se nepříznivě projevilo na jejím stavu. Omítky a štukatérské prvky byly natolik poškozené, že postupně opadávaly, rámy oken se rozpadaly, vypadávala jejich skleněná výplň. Působení povětrnostních vlivů navíc vedlo k havarijnímu stavu zmíněného sousoší, které proto muselo být v polovině 90. let sundáno ze štítu této historické památky.Sousoší Spravedlnosti vytvořil vídeňský sochař Richard Kauffungen za částku 5.400 zlatých. Tři lidské postavy symbolizují poslání soudů - alegorie "Spravedlnosti" s mečem a zákoníkem sedí na stolici mezi "Viníkem" uvrženým do řetězů a "Nevinností", jíž byla ospravedlněna a ochráněna.Bývalý soudní dům byl postaven v letech 1896 - 1898 podle plánů význačných vídeňských architektů bratrů Mořice a Karla HintrÁ¤gerů. Objekt byl projektován jako trojpodlažní palác o dvou traktech, mezi nimiž stála reprezentační porotní síň, přičemž zadní trakt byl určen pro žalář. Stavbu zajišťovala firma Josef Schneider s celkovým nákladem 456.000 zlatých.Dokončením oprav objekt dostal zpět svůj ráz z přelomu 19. a 20. století a stal se opět architektonickou ozdobou České Lípy.
Budova je majetkem státu a ÚZSVM k ní má podle platného zákona příslušnost hospodaření. Mimo odboru Odloučené pracoviště Česká Lípa zde sídlí i Okresní soud a dozorové pracoviště Ministerstva vnitra ČR.Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.Izabela Filová v.r.

vedoucí oddělení Komunikace