Pondělí, 17. února 2020

ÚZSVM sjednává nápravu v případu Hornické nemocnice s poliklinikou Bílina

15.10.2003

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM), jehož hlavním posláním je ochrana státního majetku, postupuje v případu "nemocnice Bílina" dle platných právních předpisů a směrnic a činí tak v co nejkratších možných lhůtách, které mu tyto zákony umožňují.Při kontrole majetku přebraného od Okresního úřadu Teplice bylo zaměstnanci ÚZSVM zjištěno, že nemovitosti v Bílině, které jsou ve vlastnictví ČR užívá bez právního důvodu Hornická nemocnice s poliklinikou Bílina (nebyla podepsána nájemní ani kupní smlouva, nebylo provedeno řešení úhrady za užívání apod.).Podle dosavadních šetření zaměstnanců ÚZSVM k tomu došlo nedokončením privatizace nemocnice Bílina dle zákona 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. ÚZSVM postupuje ve věci nápravy tohoto neoprávněného užívání tak, jak mu ukládají zákony ČR.Zaměstnanci ÚZSVM složitě dohledávají doklady a dokumentaci z minulého období a sjednávají nápravu stávající situace společně s městem Bílina a Hornickou nemocnicí s poliklinikou. Všechna tato jednání probíhají konstruktivně a korektně, tak, aby stav věcí do budoucna splňoval všechny dané požadavky dle platných právních předpisů a směrnic.Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.Izabela Filová v.r.

vedoucí oddělení Komunikace