Pondělí, 17. února 2020

ÚZSVM zachrání kulturní památku

02.10.2003

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Územní pracoviště Hradec Králové odbor Odloučené pracoviště Náchod má dle zákona ve svém hospodaření bývalý klášter v Polici nad Metují. Objekt zapsaný v seznamu nemovitých kulturních památek pod registračním číslem 1843/2 stojí na území městské památkové zóny v Polici nad Metují.Původně gotická stavba z počátku 13. století, v období pozdního baroka od základu přestavěna, se nacházela ve zchátralém stavu. ÚZSVM proto v červenci tohoto roku zahájil udržovací práce, a to tesařské, klempířské, pokrývačské, stavební a úklidové. Budou tak například opraveny a vyměněny poškozené části krovu, nově oplechovány komíny, vikýře a úžlabí, osazena střešní okna a dojde také k položení nové krytiny.Veškeré práce budou provedeny podle požadavků orgánu Státní památkové péče.Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.Izabela Filová v.r.

vedoucí oddělení Komunikace