Pondělí, 17. února 2020

ÚZSVM zapůjčilo bezplatně Kostel sv. Rodiny Muzeu Vysočiny

02.10.2003

Správa a údržba objektu klášterního kostela sv. Rodiny v Havlíčkově Brodě přešla dle zákona po zániku Okresního úřadu v Havlíčkově Brodě na odbor Odloučeného pracoviště Havlíčkův Brod patřící pod Územní pracoviště Hradec Králové Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).Základy dnešního kláštera s kostelem byly vyměřeny roku 1679. Východní část kostela s presbytářem byla dokončena roku 1696, během následujících deseti let pak byla postavena část západní a roku 1725 byla na severu připojena kaple Božího hrobu. K úplnému dokončení čtyřkřídlé stavby došlo v roce 1733. O dva roky později bylo z nadace Kateřiny Barbory Kobzinové založeno při klášteru gymnázium. Roku 1807 byl klášter zrušen a odevzdán želivským premonstrátům, kteří zde měli své sídlo i gymnázium až do roku 1885. Na konci 19. století byl objekt kláštera přestavěn a od dvacátých let minulého století je po další přestavbě užíván jako administrativní budova.Ta nyní slouží občanům: sídlí v ní organizační složky státu včetně odboru Odloučeného pracoviště Havlíčkův Brod ÚZSVM, který také odsvěcený Kostel sv. Rodiny bezplatně zapůjčil i s vnitřním mobiliářem Muzeu Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Kostel je využívám pro kulturní účely, především pro koncerty vážné hudby, mimo jiné i zásluhou zde umístěných varhan.Celý objekt je veden v seznamu kulturních památek ČR jako Nemovitá kulturní památka č. 4.Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.Izabela Filová v.r.

vedoucí oddělení Komunikace