Pondělí, 17. února 2020

Výzva občanským sdružením

15.10.2003

Územní pracoviště Ostrava (ÚP) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) vyzývá všechna občanská sdružení (eventuelně jiné subjekty), kterým byl původně odevzdán majetek státu do trvalého užívání podle § 70 hospodářského zákoníku (následně dle platné právní úpravy změna ve výpůjčku), aby z důvodu zániku této výpůjčky dnem 1. ledna 2004 ze zákona č. 219/2000 Sb. sdělila ÚZSVM ÚP Ostrava, Ostrčilova 4/2691, 702 17 Ostrava následující:


- zda mají zájem na právním vztahu k majetku státu po 1. 1. 2004

- návrh formy budoucího uspořádání právního vztahu k nemovitostem (převod vlastnictví, smluvní užívací vztah).Výzva se týká všech občanských sdružení, která užívají výše specifikované nemovitosti státu v okresech Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, Šumperk, Vsetín.V případě, že nedojde následně k nové úpravě právních vztahů k užívanému majetku (výpůjčka zaniká bez náhrady), naloží ÚZSVM s tímto majetkem v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb.Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.Izabela Filová v.r.

vedoucí oddělení Komunikace