Čtvrtek, 9. dubna 2020

Policie získala nový objekt od státu

08.10.2005

Svitavy - Úřad pro zastupování státu předal policistům do užívání bývalou administrativní budovu na Vrchlického ulici. Policisté do objektu přesunuli obvodní oddělení.


Odloučené pracoviště našeho úřadu ve Svitavách tak umožnilo úsporu státních finančních prostředků. Došlo k naplnění vládního usnesení, které povolilo majetkové změny ve vlastnictví České republiky, uvedl vedoucí oddělení komunikace Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Adam Halmoši.


Objekt obvodního oddělení tedy policisté nezískali od města, jak jsme uvedli začátkem týdne, ale od státu. Budova i pozemky dnes patří ministerstvu vnitra.