Pondělí, 16. prosince 2019

240 000 polí či domů v Česku nemá majitele

26.10.2015
Praha (MF DNES) - Kdyby se všechny pozemky v Česku, jež nemají jasného majitele, poskládaly vedle sebe, hravě by překryly celou Prahu. Dohromady 576 kilometrů čtverečních českého území a 8,5 tisíce staveb tvoří seznam nemovitostí, u nichž není v katastru uveden jejich vlastník či je zapsáno pouze jeho jméno. Jenom to však úředníkům nestačí, aby majitele skutečně našli.
Lidé z úředních spisů vymizeli hlavně kvůli válkám a politickým zvratům v minulém století. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je nyní hledá. Pokud je do konce roku 2023 nenalezne, majetek propadne státu.
Nejčastěji se jedná o pole a lesy. Ovšem v seznamech lze narazit i zhruba na devět set rodinných domů. Mezi nimi je např. vesnické stavení s bílou fasádou v Čimelicích na Písecku či drobný domek na návsi v Mohelnici u Nepomuku. Stejně jako dalších téměř čtvrt milionu nemovitostí s nedostatečně určenými vlastníky po celé zemi.
 
A možná, že některá z nich patří zrovna vám.
 
„Ať se lidé podívají na naše stránky, kde je seznam všech těchto nemovitostí zveřejněn. Pokud tam najdou nemovitost, o které se domnívají, že by jim mohla patřit, mohou kontaktovat jedno z našich pracovišť, kde jim naši kolegové bezplatně poradí, jak postupovat,“ uvádí mluvčí státního úřadu pro majetek Radek Ležatka. Úřad pak prověří, zdali je žádost oprávněná. Z více než 18 tisíců případů, které dosud přezkoumal, se zhruba v každém třetím vlastník skutečně nalezl.
 
Stát hledá na půl milionu neznámých majitelů pozemků a staveb po celé zemi. Mohou mezi nimi být i příbuzní prezidenta Masaryka. Zatím se ale podařilo najít zlomek vlastníků.
 
Sedmadvacetinový podíl z lesa o celkové výměře 1,4 hektaru vlastní Anna Masaryková, adresa neznámá – Slovensko. I takový údaj lze vyčíst v seznamech českých nemovitostí, které nemají jasného majitele. Nic zvláštního? Ano, pokud se dále nedočtete, že zmíněný les roste přímo na břehu hraniční řeky Moravy kousek od Hodonína, kde hned za státní hranicí leží slovenská obec Kopčany. Jak známo, první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk se v Hodoníně narodil. Jeho otec Jozef byl původem Slovák a pro změnu pocházel právě z Kopčan. Je tedy docela dost možné, že zmíněný lesík patří příbuzným našeho „prezidenta Osvoboditele“. Ti to ovšem netuší.
           
„V archivech a jiných evidencích na území České republiky se nepodařilo dohledat žádné informace. Šetření v archivech na území Slovenska jsme doposud nezahájili, neboť veškeré dohledávání podléhá slovenským právním předpisům,“ říká Radek Ležatka, mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), jenž seznam takových nemovitostí sestavil.
 
Za osm let propadnou státu
 
Tento soupis nyní jmenuje na 240 tisíc nemovitostí, u nichž úřady neznají majitele vůbec, nebo alespoň jednoho z několika vlastníků, či znají pouze jeho jméno. Nejde jen o pole, louky nebo lesy. V evidenci uvázly i tisíce domů. Například chat a chalup je v ní zhruba patnáct stovek. Jsou zde však i vodní nádrže, rybníky, ale i jezy a hráze. Úředníci nyní hledají jejich vlastníky. Pokud je nenaleznou, od roku 2024 propadnou tyto nemovitosti státu. „I po uplynutí lhůty bude možné se o ně přihlásit. Pouze však prostřednictvím soudu,“ upřesňuje Ležatka. Seznamy si lze prohlédnout na internetových stránkách ÚZSVM. Pokud bude mít někdo podezření, že nemovitost by mohla patřit jeho rodině, nechť se o ni přihlásí. Rady, jak postupovat, nalezne tamtéž.
           
Například s příjmením autora tohoto článku je ve zmíněném seznamu spojeno téměř čtyři sta nemovitostí rozesetých po celém Česku. „Žadatel by si měl obstarat dokumenty, které dokážou jeho vlastnictví. Jde zejména o rodné listy, oddací listy, úmrtní listy nebo kupní a nájemní smlouvy, výpisy z pozemkových evidencí a podobně,“ vyjmenovává Ležatka. Tyto doklady je možné dohledat v archivech, v pozemkových knihách, na obecních úřadech nebo třeba na matrikách. V případě, že se zjistí, že vlastník je již po smrti, je potřeba znovu otevřít dědické řízení. Že v Česku přibudou desetitisíce rentiérů, však z dosavadních zkušeností úřadu nevyplývá. Zatím totiž uspěl jen asi každý desátý. V devadesáti procentech případů žádají o majetek lidé, kteří mají pouze stejné příjmení.
 
O daru ani nevěděla
 
Přesto již úřad nalezl třeba sedmdesátiletou paní, které v roce 1948 rodiče jako pětileté darovali pozemek v Klobukách na Kladensku. Ona sama o tom neměla dosud ponětí. Úředníci rovněž po desetiletích rozklíčovali, kdo byl neznámý spoluvlastník šesti hektarů polí u Buštěhradu. Patřila Leo Popperovi, tedy otci spisovatele Oty Pavla.
           
Příčiny většiny dosavadních nejasností v otázce vlastnictví spadají do let 1948 až 1989, kdy byla povinnost evidence vlastnictví nemovitostí ve veřejném registru na čas úplně zrušena. Také změny majitelů mezi socialistickými národními podniky či družstvy často obsahovaly formální chyby. Nemalou část tvoří nevypořádaná dědictví po lidech, kteří emigrovali do zahraničí, a některé z nemovitostí jsou také stále zapsané na lidi, kteří zmizeli v nacistických koncentračních táborech. Příkladem budiž židovská rodina Spirových, jíž patřila pole u Napajedel. Konce války se bohužel nikdo nedožil, přesto z vlastnických evidencí nezmizeli. „V takových případech podáváme k soudu návrh na prohlášení těchto osob za mrtvé, aby se poté mohla projednat jejich pozůstalost,“ upřesňuje Ležatka.
 
***
 
Komu to patří?
 
240tisíc nemovitostí v Česku nemá jasného vlastníka
 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových dosud řešil přes 18 tisíc případů. Téměř 8 tisíc jich již ukončil. Z toho zhruba ve 4 tisících případů následoval podnět k zahájení dědického řízení, protože se zjistilo, že oprávněný vlastník již nežije. Ve více než osmi stech případech se vlastník sám přihlásil a v dalších pěti stech případech úředníci vlastníka dohledali vlastními silami. V tisíci případech zjistili, že vlastníkem je přímo stát.
 
80 hektarů chmelnic
 
430 hektarů ovocných sadů
 
11,7 tisíce hektarů lesů
 
340 hektarů vinic
 
27,6 tisíce hektarů tvoří orná půda
 
576 kilometrů čtverečních pozemků
 
2,6 tisíce hektarů silnic a neplodné půdy
 
5,9 tisíce hektarů jsou louky
 
900 rodinných domů
 
70 bytových domů
 
8,5 tisíce staveb
 
1,5 tisíce chat a chalup
 
1,4 tisíce garáží
 
Nejvíce neznámých vlastníků se týká nemovitostí v okrese Břeclav, Hodonín, Uherské Hradiště, Zlín, Přerov, Hradec Králové