Pondělí, 9. prosince 2019

Spor o naftu: Český stát hledá právníky pro insolvenční řízení s Viktoriagruppe

11.10.2015
Praha (ceska-justice.cz) - Do 23. listopadu 2015 potrvá výběrové řízení na právní služby pro český stát v souvislosti s insolvenčním řízením vedeném se společností Viktoriagruppe v Německu. Český stát má u zkrachovalé společnosti v Bavorsku uloženou motorovou naftu a kromě toho uplatňuje nepodmíněné pohledávky, uvádí se ve vypsaném řízení.
Z vypsání také vyplývá, že český stát čeká nejméně čtyřletý spor o český majetek v Německu. Předběžná hodnota zakázky je více než 11 milionů korun. Zakázku ve Věstníku veřejných zakázek vyhlásil už v září Úřad po zastupování státu ve věcech majetkových. Dle zadání půjde o právní služby pro Správu státních hmotných rezerv, která českou motorovou naftu nechala u firmy Viktoriagruppe v bavorském Kraillingu pro český stát v roce 2010 uschovat do ochrany.
 
To potvrzuje odpověď mluvčího Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Jakuba Linky: „Celou kauzu jsme předali Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který má v tuto chvíli na starosti i veškerou komunikaci kolem tohoto případu. Jakmile bude případ uzavřen, rádi se k němu podrobně vyjádříme,“ uvedl.
 
Zde si můžete prohlédnout zadávací dokumentaci zakázky.
 
Poté, co se Viktoriagruppe loni v prosinci poslala svým návrhem do konkursu, nemůže se český stát této části svých strategických rezerv v hodnotě 1,2 miliardy domoci. Proč tomu tak je, když česká nafta měla být firmou Viktoriagruppe ochraňována, zůstává záhadou a neobjasnil ji ani mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Radek Ležatka: „Česká republika je přihlášena v insolvenčním řízení jako věřitel a má zástupce ve věřitelském výboru, je jím zaměstnanec Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Omlouvám se, ale vzhledem k tomu, že insolvenční řízení společnosti v současné době probíhá, nelze sdělovat žádné informace. S insolvenčním správcem intenzivně jednáme a tato probíhající jednání nechceme žádným způsobem ohrozit. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových činí a bude činit všechny potřebné kroky k ochraně zájmů České republiky,“ uvedl k řadě konkrétních dotazů.
 
Český stát čeká čtyřletý spor o majetek v Německu
 
Z obsahu výběrového řízení vyplývá, že Česká republika v dané věci očekává v Německu spor. Zadavatel Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v rámci výběrového řízení uvádí: „SSHR má uloženu u společnosti Viktoriagruppe Aktiengesellschaft, se sídlem Germeringer Strasse 1, 82152 Krailling, SRN motorovou naftu Kromě toho uplatňuje nepodmíněné pohledávky. Usnesením okresního soudu ve Weilheimu (Amtsgericht Weilheim) ze dne 1. února 2015, sp. zn. IN 415/14 byl na společnost Viktoriagruppe AG prohlášen konkurs. Jedná-li zadavatel v řízení před zahraničními a mezinárodními soudy a rozhodčími orgány (zákon č. 201/2002 Sb.), může sjednat pro toto řízení zastoupení na základě plné moci s fyzickou osobou znalou práva státu, kde řízení probíhá, a oprávněnou k zastupování (§ 26 zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových). I když před zahraničními soudy bude jednat právní zástupce vybraný zadavatelem, toto jednání bude probíhat v úzké spolupráci se SSHR,“ upozorňuje v rámci výběrového řízení Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
 
Tomu odpovídá i požadavek, aby uchazeč o zakázku předložil osvědčení o zápisu do seznamu advokátů vedeného některou z advokátních komor v rámci spolkové advokátní komory SRN. „Pokud má uchazeč sídlo v jiném členském státě EU, doloží také osvědčení o zápisu do seznamu advokátů vedeného advokátní komorou v jeho domovském státě a dále též osvědčení nebo potvrzení o tom, že je oprávněn vystupovat jako procesní zástupce před soudy v SRN,“ uvádí se v požadavcích.
 
Další podmínkou je znalost němčiny nejméně úrovně B2. V kolonce místo provedení prací je pak uvedeno: Weilheim, SRN – tedy sídlo soudu, u kterého je v Bavorsku vedeno insolvenční řízení s firmou Viktoriagruppe. Zakázka je vypsána na 48 měsíců, tedy na čtyři roky. Ze zadávací dokumentace ovšem vyplývá, že jde o práce až „do vyřešení případu“. Jediným skutečným vyřešením případu je ovšem vydání české nafty uschované v ochraně ve zkrachovalém areálu firmy Viktoragruppe v bavorském Kraillingu nebo adekvátní hodnoty zpátky českému státu.
 
Celková hodnota zakázky s názvem „Poskytování právních služeb spočívající v zastupování České republiky – Správy státních hmotných rezerv před německými soudy, případně jinými německými orgány, a v právním poradenství při řešení účasti SSHR v insolvenčním řízení vedeném u Okresního soudu ve Weilheimu pod sp. zn. INS 425/14, a to jak v otázkách souvisejících s redislokací motorové nafty ze skladu společnosti VIKTORIAGRUPPE Aktiengesellschaft v Německu na území České republiky, tak při řešení pohledávek SSHR přihlášených do insolvenčního řízení“ je podle zadávací dokumentace 11 836 848 Kč bez DPH.