Rozsah smluvního omezení vlastnického práva nabyvatelů s cílem zajištění respektu veřejného zájmu

Kraj, obec, nebo příspěvková organizace založená obcí nebo krajem, se ve smlouvě o bezúplatném převodu nemovitosti zaváže, že po určenou dobu ode dne nabytí nemovitosti bude nemovitost užívat pouze k účelu plnění veřejné služby. Zajištění tohoto závazku je dosaženo zařazením ustanovení o smluvní pokutě v případě porušení smluvních povinností do textu příslušné smlouvy o bezúplatném převodu.