Neděle, 17. prosince 2017

samostatné oddělení Kanceláře generálního ředitele

Samostatné oddělení plní tyto hlavní úkoly:

 
  • organizuje a koordinuje činnosti k zabezpečení denního výkonu funkce generálního ředitele; vede agendu generálního ředitele a připravuje podklady pro jeho jednání;
  • koordinuje činnosti při předávání zásadních stanovisek k návrhům koncepčně nových právních předpisů nebo právních úprav existujících předpisů v informačním systému eKLEP (Elektronická knihovna legislativního procesu Úřadu vlády ČR);
  • navrhuje systémová opatření a zajišťuje koordinaci činností Úřadu, včetně spolupráce s ostatními orgány státní správy;
  • zpracovává komplexní analýzy pro potřeby generálního ředitele na základě informací o činnosti organizačních složek státu a orgánů státní správy;
  • koordinuje zahraniční kontakty podle aktuální potřeby Úřadu.
 Vedoucí samostaného oddělení:
Mgr. Martin Mottl
Tel.: +420 225 776 924
E-mail: martin.mottl@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Mottl.pdf